Smaka Sverige

Produkter med skyddad EU-beteckning

Wrångebäcksost

Wrångebäcksost är en av 14 svenska produkter som registrerats av EU som skyddad beteckning. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Allt fler livsmedel och produkter i Sverige får en skyddad EU-beteckning och potentialen till fler produkter med ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning är stor.

I Europa finns det drygt 1500 godkända produkter inom jordbruk- och livsmedelsprodukter och lika många registrerade drycker. Sverige har 2023 totalt 14 godkända produkter inom mat och dryck.

Kalix Löjrom, Upplandskubb, Bruna bönor från Öland, Sveciaost, Hånnlamb, Skånsk spettekaka, Värmländskt skrädmjöl, Vänerlöjrom, Wrångebäcksost, Äkta Gränna Polkagrisar och Sörmlands Ädel är de elva svenska produkter som hittills har registrerats i EU som skyddad beteckning. De drycker som är godkända är Svensk Vodka, Svensk Punsch och Svensk Akvavit.

Skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar

EU/EG har sedan 1992 arbetat med att säkra tillgången på ett stort och diversifierat utbud av livsmedel och jordbruksprodukter med speciella kvalitativa egenskaper. Ett bärande inslag i arbetet har varit att skapa möjligheter för producenter att skydda sådana livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydlig geografiskt ursprung mot plagiat och mot otillbörligt användande av geografiska produktnamn.

Unionens lagstiftning inom området innebär att producenter av sådana livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat som skyddad ursprungsbeteckning, SUB, alternativt skyddad geografisk beteckning, SGB.

Detta innebär skyddade beteckningar.

Den senaste EU-lagstiftningen på området, förordning 1151/2012, är från 2012.

Gastronomiska regioner

Jordbruksverket genomförde 2014 en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område. Syftet var att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk. Kartläggningen var en del i regeringsuppdraget gastronomiska regioner.

Efter kartläggningen har ett arbete genomförts för att stärka produkters ställning på marknaden och öka konkurrenskraften. En insats har genomförts där producentgrupper och föreningar har informerats om möjligheter att ansöka om skyddad EU-beteckning för just deras produkt. Projektet resulterade i att 17 ansökningar lämnades in till Livsmedelsverket varav 16 av dessa har inlämnats till kommissionen. Arbetet med stöttning vid ansökan fortgår och fler produkter är inlämnade hos Livsmedelsverket och ska godkännas innan de skickas in till kommissionen.

Produkter som ansökt om skyddad ursprungsbeteckning (SUB), inskickade till kommissionen är:

 • Rökt Vättersik
 • Matjessill från Klädesholmen/Matjesfiléer från Klädesholmen
 • Bohusläns blåmusslor
 • Gotlandslins
 • Allåkerbär från Norrland
 • Hjälmargös

Produkter som ansökt om skyddad geografisk beteckning är (SGB), inskickade till kommissionen är:

 • Färsksaltad vit gurka
 • Kullings kalvdans
 • Matjessill från Klädesholmen/Matjesfiléer från Klädesholmen
 • Skedvi Bröd
 • Lappländsk Fjällröding
 • SRBpremium
 • Vindelnrökt skinka

Uppdaterad

Ursprungs­beteckning SUB

 • Wrångebäcksost
 • Vänerlöjrom
 • Kalix Löjrom
 • Upplandskubb
 • Hånnlamb, kött från gutefår

Geografisk beteckning SGB

 • Sörmlands Ädel
 • Äkta Gränna Polkagrisar
 • Skånsk spettkaka
 • Svensk Vodka
 • Svensk Punsch
 • Svensk Akvavit
 • Värmländskt skrädmjöl
 • Bruna bönor från Öland
 • Sveciaost