Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Wrångebäcksost

Wrångebäcksost.

Wrångebäcksost. Foto: Jesper Anhede

Kategori

Mejeriprodukter

Landskap

Västergötland

I produktion sedan

1880-talet

Wrångebäcksost är en klassisk svensk hårdost med en lätt syrlig, komplex smak och krämig konsistens. Osten tillverkas i Guldkroken, ett område i trakterna kring Hjo på Vätterns västra strand. Både ystning och lagring sker i enlighet med ett recept som började användas redan i slutet av 1800-talet.

Ingredienser/innehåll

Wrångebäcksost görs av ekologisk mjölk som är termiserad. De betyder att den är värmebehandlad i lägre temperatur än pastöriserad mjölk. Mjölken kommer främst från raserna Svensk låglandsboskap, Brown Swiss och korsningar däremellan.

Kvaliteten på råvaran är helt avgörande för ostens särart. Korna går utomhus från mitten av april till mitten av oktober och äter då huvudsakligen gräs och örter som vitklöver och timotej.

Processen

Det finns vissa regler som måste följas när Wrångebäcksost blir till. Det är endast tillåtet att tillsätta löpe från kalvar, en viss typ av bakterier och vanligt salt.

Ostarna väger 8-13 kilo och ska lagras länge, minst nio månader. Under den tid som de lagras vänds de ofta. Under de tre första veckorna sker det varje dag.

Under lagringen tvättas ostarna med saltlösning. Det gör bland annat att bakterier trivs och fastnar på ostens yta. Genom tvättningen överförs bakterierna mellan ostarna. Bland annat trivs så kallade kittbakterier vilka spelar en viktig roll för ostens smak och doft.

Ostarna kontrolleras vid sex och vid tio månaders ålder. Då ser man till att de har rätt färg, doft, konsistens och smak.

Skyddad EU-beteckning

Föreningen Ost från Guldkroken har ansökt om Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) för Wrångebäcksost hos EU. Den 13 maj 2022 offentliggjorde EU-kommissionen sitt beslut om registrering av skyddad ursprungsbeteckning (SUB) för Wrångebäcksost.

Geografisk utbredning/koppling

Det som gör Wrångebäcksost unik är först och främst att den görs i området Guldkroken. Det är ett smalt område runt Hjo i Västergötland, mellan Vättern och Hökensås. I detta område har man tillverkat ost länge. Guldkroken består av många olika jordtyper vilket ger en varierad flora. Området har också ett klimat som är varmare jämfört med omgivningarna.

Historia

Wrångebäcksost görs med ett recept som har använts länge i Guldkroken. Redan på 1880-talet började man använda receptet, men 1961 slutade man att göra Wrångebäcksost. Kunskapen om hur man gör osten fanns kvar i bygden och nästan 50 år senare började man göra samma ost igen på Almnäs bruk.

I Västergötland har man gjort ost under lång tid. Olaus Magnus skrev redan 1555 att västgötarna kunde tillverka ”så stora ostar, att två starka karlar knappt orkar bära en enda sådan ens ett kort stycke väg”.

Uppdaterad