Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Bruna bönor från Öland

Bruna bönor.

Bruna bönor. Foto: Scandinav

Kategori

Olje- och baljväxter

Landskap

Öland

I produktion sedan

Mitten av 1600-talet

Den guldbruna bönan har sitt ursprung från Öland och fick en skyddad beteckning EU-beteckning, SGB, redan år 2010. Det finns fyra olika sorter med olika smakprofiler. Gemensamt är mild och fyllig smak med tydlig bönsmak med dragning åt kokt potatis.

Beskrivning

Frön eller bönor av bruna bönor. Bruna bönor från Öland består av fyra sorter. Bonita, Karin, Katja och Stella I. Bruna bönor från Öland har en jämn och enhetlig brungul färg. Fröna är korta, äggrunda eller eliptiska.

Odlingsprocessen

Bönan ska odlas på Öland. Bönan kräver väldränerad och varm jord. Sådd bör ske då temperaturen på jorden uppnått 10 grader eftersom de är känsliga för frost under groning. Bönorna kan odlas både med eller utan tillgång till bevattning. Bruna bönan skördas i regel i september. Det kan ske för hand eller med maskin. Den bruna bönan ska torkas och det kan ske genom olika metoder. Strängläggning på fält innebär att bönorna torkas i strängar som ligger kvar på fältet. Krakning innebär att bönplantorna träs på stänger som sedan får stå kvar i fält under en till två veckor innan plantorna tröskas. Fördelen med krakning är att plantorna inte ligger kvar på marken utan blåsten hjälper till att torka bönorna. Torkningen måste ske inom det begränsade geografiska området. För att kunna torka enligt metoderna ovan krävs goda praktiska kunskaper om hur det aktuella bönpartiets kvalitet kommer att påverkas. Kunskaperna om fälttorkning är en muntlig tradition som förs vidare bland odlarna från generation till generation.

För att Bruna bönor från Öland skall erhålla sin karakteristiska guldbrungula färg krävs mycket sol under mognadsprocessen. Bönan bör inte heller utsättas för mycket regn. Om det regnar mycket under första delen av september blir bönan gråare och mörkare. Det blir också svårare att lagra bönan och den kan bli angripen av svamp. Före lagring sorteras trasiga, missfärgade, svampangripna eller skadade bönor bort.

Skyddad EU-beteckning

Bruna bönor från Öland har ansökt och fått skyddad geografisk beteckning (SGB) hos EU.

Geografisk utbredning

Öland har ett gynnsamt klimat för bruna bönan med milda höstar och vintrar. Somrarna är rika på sol med en medeltemperatur på 17 grader. Jordarna består av sand och grovmo. Dessa jordar är väl lämpade för den bruna bönan. Sandiga jordar är en fördel på grund av att de behåller värmen och dränerar bort överskott av vatten bättre än exempelvis leriga jordar.

Historia

Den bruna bönan kom ursprungligen från Sydamerika till Europa. Bruna bönor har odlats i Sverige sedan mitten av 1600-talet. Ända fram till år 1955 odlades bönorna på flera håll i landet. Idag odlas bruna bönor endast på Öland, huvudsakligen kring Mörbylångaslätten.

Det finns skriftliga belägg för en obruten tradition av odling av bruna bönor på Öland sedan 1883. De aktuella sorterna som beskrivits ovan har odlats på Öland sedan de introducerades på marknaden.

I en historisk uppteckning från 1906 finns ett recept på bruna bönor från Glömminge på Öland Länk till annan webbplats..

Bruna bönor från Öland är en skyddad geografisk beteckning (SGB). Det är också en Presidia-produkt inom Slow Food.

Uppdaterad

Skyddad geografisk beteckning

Källor