Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Om skyddade EU-beteckningar

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen med en skyddad ursprungsbeteckning, SUB, eller med en skyddad geografisk beteckning, SGB.

Arbetet med att säkra tillgången till ett stort och diversifierat utbud av livsmedel och jordbruksprodukter med speciella kvalitativa egenskaper har pågått inom EU/EG sedan 1992.

De skyddade beteckningarna är ett sätt att främja jordbruks- och livsmedelsprodukter av hög kvalitet och samtidigt bidra till att bevara produktion och arbetstillfällen på landsbygden.

Genom märkningen skapas möjligheter för producenter att skydda mot plagiat och mot otillbörligt användande av geografiska produktnamn.

Idag har mer än 3 500 produktnamn (mat och dryck) skyddats inom EU med hjälp av lagstiftningen. Bland dessa finns välkända italienska och franska produkter såsom parmaskinka (Prosciutto di Parma), parmesanost (Parmigiano Reggiano) och Roquefortost.

Även flera svenska produkter har under de senaste åren fått en skyddad EU-beteckning. Bland annat kan Kalix Löjrom, Rökt Vättersik, Sörmlands ädel, Skånsk spettkaka och Upplandskubb stoltsera med en märkning på förpackningen.

Skyddad ursprungsbeteckning, SUB

Med SUB, skyddad ursprungsbeteckning, avses ett namn som identifierar en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som är odlad eller framställd i en specifik och avgränsad geografisk region.

  • Samtliga råvaror och produktionssteg måste framställas/ske i detta område.
  • Jordbruksprodukten eller livsmedlet ska dessutom uppvisa egenskaper som beror på platsens naturförhållanden och lokal kunskap.

Skyddad geografisk beteckning, SGB

Med SGB, skyddad geografisk beteckning avses ett namn som identifierar en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som kommer från en specifik och avgränsad geografisk region.

  • Ett av produktionsstegen måste ske i detta område.
  • Jordbruksprodukten eller livsmedlet skall dessutom uppvisa en kvalitet, rykte eller andra egenskaper som huvudsakligen beror på det geografiska ursprunget.

En kvalitetsförsäkran för konsumenten

För konsumenten innebär skyddad ursprungs- och geografisk beteckning en kvalitetsförsäkran. Produkten har ett garanterat geografiskt ursprung och är tillverkad enligt kontrollerade traditionella metoder.

Livsmedelsverket ansvarar för kontroller av livsmedel i Sverige. Se Livsmedelsverkets information om skyddade beteckningar på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

EU-lagstiftningen

Den senaste EU-lagstiftningen på området, förordning 1151/2012, är från år 2012.

Lagstiftningen ska:

  • Hjälpa producenterna att förmedla information om produkternas egenskaper och kvaliteter genom särskild märkning av produkterna.
  • Säkerställa enhetligt skydd för namn som en immateriell rättighet på unionens territorium.
  • Säkerställa diversifieringen inom livsmedelssektorn.
  • Säkerställa konsumenternas tillgång till tydlig information om produkternas mervärdesskapande kvaliteter.
  • Bevara hantverkstraditioner och det traditionella landskapet.

Uppdaterad