Smaka Sverige
Laptop och två händer.

Foto: Pixabay.

Tillgänglighet för smakasverige.se

Jordbruksverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur smakasverige.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från smakasverige.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via formuläret längst ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret längst ner på sidan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Problem med navigation mellan rubriknivåer. Rubriker saknar korrekt kod. Gäller sidor i toppnivån.
  • Webbsidan uppfyller inte kontrastkravet.
    • Datum i nyheter har för dålig konstrast.
    • Länkfärgen har för dålig konstrast.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast under hösten 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av smakasverige.se. Senaste bedömningen gjordes den 18 maj 2020.

Webbplatsen publicerades den 1 november 2014.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på

Uppdaterad

Dela