Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Laptop och två händer.

Foto: Pixabay.

Tillgänglighet för smakasverige.se

Jordbruksverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur smakasverige.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår bedömning är att webbplatsen uppfyller kraven för digital tillgänglighet. Vi arbetar löpande med översyn av webbplatsens tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret längst ner på sidan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av smakasverige.se. Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2022.

Webbplatsen publicerades den 1 november 2014.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på

Uppdaterad