Produkter med skyddad EU-beteckning

Wrångebäcksost

Wrångebäcksost är en av de produkter från Sverige som registrerats av EU med en skyddad beteckning. Foto: Jordbruksverket

Wrångebäcksost, Upplandskubb, Svensk Punsch, Spettekaka och Kalix löjrom är några av de produkter från Sverige som fått en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning inom EU.

I Europa finns det drygt 3 500 godkända jordbruks- och livsmedelsprodukter, inklusive drycker. I Sverige har allt fler produkter fått skyddad beteckning och arbete pågår för att fler ska kunna dra nytta av märkningen.

Jordbruks- och livsmedelsprodukter med skyddad ursprungsbeteckning, SUB

Jordbruks- och livsmedelsprodukter med skyddad geografisk beteckning SGB

Produkter som har ansökt om skyddad beteckning till EU-kommissionen

Produkter som ansökt om skyddad ursprungsbeteckning (SUB):

  • Hjälmargös
  • Matjessill från Klädesholmen/Matjesfiléer från Klädesholmen
  • Åkeröäpplen från Sörmland
  • Hälsingeostkaka
  • Norrlandsströmming
  • Ostkustströmming
  • Kaffeost

Produkter som ansökt om skyddad geografisk beteckning (SGB):

  • Lappländsk Fjällröding
  • Vindelnrökt skinka
  • Äpplen från Äppledalen