Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Svensk Vodka

Glas med vodka

Kategori

Spritdrycker

Vodka är en färglös, ren sprit utan kryddning. Den tillverkas av spannmål eller potatis som fermenteras och destilleras. Drycken har historiskt främst konsumerats outspädd i anslutning till måltider och förtärs även idag ofta till traditionell mat vid högtider. Svensk Vodka har skyddad geografisk beteckning (SGB) inom EU.

Innehåll/ingredienser

Svensk Vodka är en klar och färglös dryck med en alkoholhalt på mellan 40 och 60 volymprocent. Den har en svag men förnimbar karaktär av säd eller potatis, som skiljer den från helt neutral sprit.

All etylalkohol som används för tillverkning av Svensk Vodka måste vara framställd i Sverige av vete, råg, korn, havre eller potatis odlad i Sverige.

Vattnet som tillsätts ska komma från Sverige och blandningen med vatten måste ske i Sverige.

Svensk Vodka är normalt osötad men sackaros får tillsättas med högst två gram per liter i syfte att runda av smaken.

Processen/framställning av produkten

Svensk Vodka framställs av spannmål eller potatis odlad i Sverige. Stärkelsen från spannmålet eller potatisen fermenteras/jäses så att det bildas etanol.

Vid destillering separeras etanolen från mäsken och därefter koncentreras etanolen i ett andra steg för att få en etanolhalt på 80-90 volymprocent. Råspriten destilleras kontinuerligt i flera steg för att avskilja oönskade föroreningar såsom finkeloljor. För att få önskad volymprocent tillsätts vatten från Sverige.

Genom utvecklade och optimerade processer kan även de aromämnen som är typiska för råvaran till viss del bevaras och ge spriten en önskad och specifik karaktär.

Historia

Kunskapen om destillering nådde Sverige på 1500-talet. Den kom då att tillämpas på de spannmål som växer i det nordiska klimatet. Produkten kom oftast att kallas "brännvin". När potatisen nådde Sverige kom snart också potatis att användas för tillverkning av brännvin.

Under 1900-talet började man använda den internationellt mer kända beteckningen vodka. Med tiden har vodka kommit att bli en mer precis beteckning för klar och okryddad dryck inom det bredare begreppet brännvin.

Brännvinets roll i äldre tider var såväl att utgöra en form av konservering av växtsäsongens råvaror som att ge energi för hårt arbete och att underlätta matsmältning av företrädesvis fet och lagrad mat.

Med tiden har konsumtionen övergått till att bli ett komplement till annan måltidsdryck, eller att utgöra en ingrediens vid blandning av drinkar som förtärs före måltider eller utan anknytning till måltider.

Såväl ren vodka som kryddat brännvin utgör en viktig komponent i traditionella måltider och högtider i Sverige och förtärs ofta just med traditionell mat.

Skyddad EU- beteckning

Svensk Vodka infördes som skyddad geografisk beteckning i kategorin ”övriga spritdrycker” när Sverige anslöt till EES och behölls vid anslutningen till EU.

Geografisk utbredning/koppling

Svensk Vodka är en dryck med koppling till hela landet.

Det svenska ursprunget för spritråvara och vatten är grundläggande för Svensk Vodkas internationellt erkänt höga kvalitet och goda renommé.

Sveriges klimat och geologi, framför allt de många rullstensåsarna som inlandsisen skapade, ger god tillgång till naturligt rent, välsmakande och lätt uttagbart grundvatten.

Du kanske också är intresserad av det här

Uppdaterad

Källor

  • Livsmedelsverket
  • Systembolaget