Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Kaffeost

Kaffeost.

Kaffeost gjord på getmjölk. Foto: Svartbergets getfarm

Kategori

Mejeriprodukter

Landskap

Lappland
Norrbotten

Kaffeost är en färskost som framställs av ohomogeniserad helmjölk från get, ko eller ren i landskapen Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Ångermanland. Kaffeosten serveras i bitar och läggs i kaffe för att sedan avnjutas till kaffet. Kaffeost säljs och förtärs med självklarhet på alla större marknader och event i det geografiska området, inte minst på världskända Jokkmokks marknad.

Ingredienser/innehåll

Kaffeost framställs av ohomogeniserad helmjölk från get, ko eller ren i landskapen Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Ångermanland.

Kaffeost är en färskost med torr yta som osten får genom torkning, rökning eller gräddning. En kaffeost är oftast platt, 1-5 cm tjock och väger normalt 150–500 gram. Ytan kan vara mjölkvit (gäller fjällnära variant), gulaktigt sotig (gäller rökt Kaffeost av nordostlig variant) eller guldgul mörkbrunfläckig (ugnsgräddad Kaffeost av nordostlig variant).

Kaffeost är gnisslig i texturen. Smaken är mild, rund med tydlig karaktär av kokt mjölk. Smaken får även karaktär beroende på om mjölken kommer från ko, get eller ren.

Det centrala med kaffeost är användningen ihop med kaffe. Kaffeost skärs i bitar, läggs i varmt kaffe och förtärs tillsammans med kaffet som då också sätter smak på kaffeosten.

Processen

Kaffeost framställs av helmjölk från ko, get eller ren. Mjölkråvaran kan antingen komma från den egna gården/verksamheten eller också vara inköpt av producenten från leverantör inom det geografiska området.

Av mjölken framställs ostmassa genom tillsats av löpe. Små mängder syrakultur och/eller salt kan också tillsättas.

För att öka hållbarheten gräddas osten (nordostlig variant) eller rökes (fjällnära variant). Osten kan också saltas.

Kaffeost är en färskost med begränsad hållbarhet och fryses därför ofta in av producenten för att förlänga hållbarheten.

När osten ska ätas skärs den sönder i småbitar, ofta i kuber om 1-3 cm. Ostbitarna läggs sedan i varmt kaffe och får mjukna innan de förtärs och har då tagit smak av kaffet.

Geografiskt utbredning/koppling

Det geografiska området utgörs av Sveriges nordligaste landskap; Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Jämtland, Härjedalen och Ångermanland.

Produktionen av mjölkråvaran liksom framställningen av osten såväl ystning som eventuell rökning eller ugnsgräddning sker inom det geografiska området.

Kännetecknande för det geografiska området är låg befolkningstäthet, vidsträckta skogar och stora myrområden. Klimatet är bistert vintertid med långvarigt snötäcke och temperaturer som i perioder drar sig en god bit under –20 °C. Dagslängdens stora variation över året präglar både natur och kultur. Sommartid innebär de ljusa nätterna en växtkraft av explosionsartade dimensioner.

Förutsättningarna för hållning av kor och getter är generellt goda i de östliga delarna av det geografiska området, men även i stora delar av Härjedalen och Jämtland. I stora delar av det geografiska området bedrivs renskötsel med renbeten.

Jordbruken i det geografiska området har varit små och människor har fått leva med små ekonomiska resurser. Det har inneburit att varje gårds mjölktillgång varit begränsad samtidigt som avståndet mellan gårdar varit stort och i historisk tid inte rimligt att överbrygga för kollektiv ystning i vardagen. Därmed har man vid ystning varit tvungen att fokusera på små ostar snarare än stora pressade ostar.

Skyddad EU-beteckning

Sveriges Gårdsmejerister har ansökt i EU om att erhålla skyddad ursprungsbeteckning (SUB) för kaffeost.

Historia

På grund av naturförutsättningarna i de nordliga landskapen av Sverige, med långa kalla vintrar, har livsmedel fryst och behövts tinas i kokande buljong för att kunna ätas. Framställningen av ost i allmänhet, och den lättransporterade Kaffeosten i synnerhet, har varit ett tydligt utslag av nödvändigheten av att spara sommarens överflöd till långa och bistra vintrar.

När kaffet gjorde entré i området för flera hundra år sedan blev kokkaffe ett alternativ till buljonggrytan. Över tid uppskattades bruket att lägga ostbitar i kaffegrytan mer än att lägga det i buljongen och så uppstod det vi idag känner som kaffeost. Kaffeost är särskilt förknippad med kokkaffe snarare än bryggkaffe.

Kaffeost säljs och förtärs med självklarhet på alla större marknader och event i det geografiska området, inte minst på världskända Jokkmokks marknad.

Användningen av renmjölk som råvara för framställning av Kaffeost har varit begränsad sedan regelmässig mjölkning av renar avvecklades i Sverige kring 1930, vilket dock inte förhindrar att sådan framställning trots allt förekommer än idag. I många avseenden övertog geten renens roll som mjölkleverantör inom samekulturen under stora delar av 1900-talet, medan kon såväl som geten levererat mjölk till den bofasta befolkningen i det geografiska området sedan långt tillbaka.

Uppdaterad

Källor

  • Produktbeskrivning från ansökan om skyddad ursprungsbeteckning, Livsmedelsverket.se