Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Vad är sensorik?

Vad upplever du när du smakar på maten? Foto: Jordbruksverket

Kategori

Gastronomiska samtal

Sensorik är läran om vad vi kan uppleva med våra fem sinnen, syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Med andra ord smak- och doftupplevelser.

En viktig del inom sensoriken är att kunna sätta ord på upplevelser. Att göra smakbedömningar är ett redskap i arbetet med att marknadsföra, utveckla och utvärdera produkter. För att göra detta kan man gå tillväga på olika sätt. Metoderna delas upp i analytiska bedömningar och konsumenttester.

Analytiska bedömningar och konsumenttester

Analytiska bedömningar beskriver smak- och doftupplevelser av produkters sensoriska egenskaper genom ett gemensamt språk. Att arbeta traditionellt med analytiska bedömningar, som till exempel smakprofileringar, kräver noggrannhet och kostar en del att utföra.

En metod som kostar mindre och är mindre tidskrävande är Repertory Grid Method (RGM), där bedömarna är konsumenter och själva får använda sina egna beskrivande ord under bedömningen.

Konsumenttester används för att analysera vad konsumenterna föredrar och tycker om produkter, något som kan ha stor betydelse för hur bra produkter klarar sig på marknaden.

Skribent

Åsa Öström, professor i måltidskunskap med inriktning sensorik.
Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet

Magnus Westling, universitetsadjunkt, Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet

Uppdaterad

Källor

  • Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström (2014). Sensorik och Marknadsföring.