Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Vad är gastronomi?

Tallrik med med en laxrätt.

Gastronomi kan tolkas olika från person till person. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Gastronomiska samtal

Gastronomi handlar om hur vi uppfattar smaker. En gastronomisk upplevelse ska skänka tillfredställelse, njutning och mening i tillvaron.

Smak handlar om mer än det vi upplever med våra sinnen. Det bygger också på erfarenheter från den omgivning vi vistas eller vistats i tidigare. Genom maten kan vi markera vår kulturella klass och sociala status. En gastronomisk upplevelse kan tolkas olika personer emellan.

Gastronomiska egenskaper

Gastronomiska egenskaper beskriver hur maten smakar. Det kan också handla om bondens, kockens eller konsumentens beskrivning av en produkt. Beskrivningen kan relateras till smakupplevelsen genom information om den specifika produkten. Till exempel hur den tillverkats eller vad det är för ras eller art på ett djur.

Gastronomisk metodutveckling

Måltidsupplevelsen påverkas av situationen. Hur mat och dryck smakar kan bedömas på olika sätt. T.ex. från konsumenters perspektiv i kombination med hur produkten har odlats och behandlats innan den konsumeras. Att samla information från konsumenter och om produktens egenskaper gör det möjligt att på ett effektivt sätt utveckla mat och måltider som konsumenter är villiga att betala mer för. Detta ger också en möjlighet till ett brett sortiment av produkter som riktar sig till olika konsumenter. Därmed kan gastronomisk metodutveckling handla om att skapa verktyg för odlare, förädlare, kockar och andra att utifrån sina egna förutsättningar genom att ha smak- och doftupplevelser i åtanke, arbeta med att bygga värde i sina produkter.

Skribent

Åsa Öström, professor i måltidskunskap med inriktning sensorik.
Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet

Magnus Westling, universitetsadjunkt, Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet.

Uppdaterad

Källor

  • Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström (2014). Sensorik och Marknadsföring.