Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Wrångebäcksost

Wrångebäcksost. Foto: Malena Bathurst

Publicerades

Wrångebäcksost – tar nu plats i ostens ”Hall of Fame”

Wrångebäcksost är en unik hårdost som tillverkas i Guldkroken, det vill säga i trakten kring Hjo. Ursprunget och traditionen har betydelse för produkten. Osten har nu fått en Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) hos EU.

Wrångebäcksost är en klassisk svensk hårdost med en lätt syrlig, komplex smak och krämig konsistens. Både ystning och lagring sker i enlighet med ett recept som började användas redan i slutet av 1800-talet.

För att en produkt ska kunna få en skyddad ursprungsbeteckning ska varuproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område.

Föreningen ”Intresseföreningen Ost från Guldkroken” skickade in ansökan 2018 och Thomas Berglund sekreterare i föreningen säger,

– Vi är stolta och glada över att Wrångebäcksost nu har fått den finaste utmärkelsen en produkt kan få. Den har fått en plats i ostens ”Hall of Fame”. Det har varit en lärorik resa, har tagit tid men det har varit värt det. En sak som ska bli bra, ska ta tid!

Thomas berättar att nu är det viktigt att kommunicera att Wrångebäcksost har fått den skyddade ursprungsbeteckningen från EU. De kommer släppa ett informationshäfte om osten och regionen, publicera inlägg i sociala medier och samarbeta med Turistrådet Västsverige och turistbyrån i Hjo för att nå ut till besökarna. Ett område som växer i Sverige är måltidsturismen och där kan det hända spännande saker framåt.

Platsens betydelse

Grundtanken bakom den skyddade ursprungsbeteckningen är att geografin och traditionen har betydelse för produkten. Guldkroken är ett område som sträcker sig från Vättern upp till Hökensås och är geologiskt en del av Visingsöformationen. Berggrunden kännetecknas av sandsten och lerskiffer med ett skikt av kalksten.

– Guldkroken smakar som Wrångebäcksost. Den geografiska och den naturvetenskapliga dimensionen spelar en stor roll för produkten. På platsen regnar och blåser det mindre, närheten till Vättern påverkar klimatet och området får in mycket dagg. Jorden är som mosaiken av olika jordar på ett och samma fält. Det är mycket viktigt för slutprodukten och det som präglar den, berättar Thomas.

Tillverkningens betydelse

Wrångebäcksost har tillverkats på samma sätt i generationer och kunskapen har förts över mellan dem. Traditionen att producera osten och att bedöma mjölken är en kunskap som har gått i arv och den sitter i händerna på människorna. Det är ett långsamt recept som tar lång tid att göra och det är endast ett par personer som vet när det är dags för ostmassan att skäras. Den stelnade ostmassan kallas även koagel.

– Tillverkningen betyder ingenting utan människorna. De bedömer kvaliteten på mjölken, vet när det är dags att skära i koaglet och handlaget är avgörande för produktionen av osten, säger Thomas.

Den skyddade ursprungsmärkningens betydelse

Det viktigaste med att ha fått märkningen är att produkten inte kan förfalskas. Den behöver tillverkas i det geografiskt avgränsade området och har kvaliteter som förknippas med omgivningen. Det är avgörande med platsens betydelse och traditionen. Ursprungsskyddet är till för att vidmakthålla en viss identitet, säger Thomas.

Ostens särprägel

Thomas beskriver att osten är unik. Den har en komplexitet i smaken och aromerna. Att den skapar många intryck. Det är en krämig ost och den har en syrlig smak, med en mjölkighet och markerad sälta. Osten har även en antydan till umami. När osten mognar dominerar smaken av uppbundet mjölkostall stall och umami.

Visste du det här om Skyddad Ursprungsbeteckning?

  • Ett livsmedels produktnamn skyddas av EU
  • Livsmedelsprodukten ska ha en specifik karaktär och framställas enligt fastställda kriterier
  • Råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett avgränsat område
  • EU-beteckningen är till för att hjälpa producenter att informera konsumenter om livsmedlens egenskaper och särskilda kvalitéer