Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Bild på märkningen Skyddad geografisk beteckning

Publicerades

Skyddad EU-beteckning kan leda till ökad export och måltidsturism

EU vill värna om den regionala maten och matens ursprung. Ett sätt att göra det är EU:s skyddade beteckningar. Ute i Europa finns det en stolthet över den inhemska och traditionella maten och länder som Frankrike och Italien har hundratals produkter registrerade. I dag finns det ca 1 500 produkter med skyddad EU-beteckning. Av dessa är endast åtta svenska.

Sedan 2014 pågår ett arbete för att få fler svenska produkter skyddade. Jordbruksverket har tidigare kartlagt ett stort antal traditionella, regionala livsmedel och jordbruksprodukter. För att öka antalet svenska produkter med skyddad beteckning har Jordbruksverket också givit Hushållningssällskapet Skaraborg i uppdrag att hjälpa producenter av livsmedel och jordbruksprodukter att ansöka om skyddad ursprungs- och geografisk beteckning och att ta fram dokumentation som kan underlätta arbetet med framtida ansökningar.

Det finns idag olika sorters skydd:

  • Skyddad ursprungsbeteckning, SUB, där både produktionen och förädlingen av en råvara ska ske inom ett bestämt geografiskt område.
  • Skyddad geografisk beteckning, SGB, där antingen råvaran eller den förädlade produkten kommer från det geografiska området.
  • Garanterad traditionell specialitet, GTS. Ett skydd för tillverkning på ett traditionellt recept, oavsett ursprung. Denna beteckning fungerar mer som en produktstandard.
  • Skydd för geografisk beteckning för sprit och aromatiserade viner.

Försprång för uppmärksammade företag

Det finns fördelar för företag att skydda sin produkt. Sven-Erik Larsson har mångårig erfarenhet av arbetet med skyddad EU-beteckning och han säger:

- En neutral part som definierar en unik produkt med en tydlig koppling till en geografisk plats kan användas som en fördel av företagen. De får en platsunik produkt i sitt sortiment. Företagen kan använda beteckningen i samband med kommunikation på marknaden om sin produkt.

Fler fördelar för företagarna:

  • Varumärkesskydd som gäller i EU och i alla länder som EU har handelsavtal med för den aktuella produktgruppen.
  • Kvalitets- och autenticitetsmarkör som kan användas vid marknadsföring.
  • Kan, rätt använt, leda till kapitalisering – ökad prisnivå, ökad inkomst i både råvaru- och förädlingsleden.

Intresset för skyddad EU-beteckning ökar

Sven-Erik Larsson, vittnar om ett ökat intresse för skyddade beteckningar och säger:

- Vi blir allt oftare kontaktade av intresserade producenter, men för att det ska ta riktig fart behöver vi flera stora och medelstora producenter. Dessutom behöver dagligvaruhandeln och konsumenten få en ökad kännedom om SUB och SGB märkningarna. Besöksnäringen är en bransch som kan använda märkningarna för att främja ökad turism. Därför behöver kunskapen och medvetandet om de skyddade EU-beteckningarna öka.

Ljus framtid för märkningen

Det finns en vilja att driva arbetet vidare i Sverige kring de skyddade EU-beteckningarna. Att öka kunskapen om och möjligheterna med dem kan leda till lokal ekonomisk utveckling och ökad konkurrenskraft.

Den 19 februari genomfördes en informationsdag om skyddade beteckningar och hur man kan ansöka om marknadsföringsstöd från EU.

Mer information om skyddade EU-beteckningar:

EU:s databas DOOR Länk till annan webbplats.

Stöd vid ansökan om skyddad EU beteckning - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Om skyddad beteckning - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.