Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

SRBpremium

Kategori

Kött och charkuterier

SRBpremium är kött från stambokförda kor av rasen Svensk Röd och Vit Boskap, SRB. Dessa kor finns i så gott som hela landet. De ger både rikligt med mjölk och ett välsmakande kött.

Innehåll

SRB är mjölkdjur av rasen SRB men ger även ett välmarmorerat kött av hög kvalitet.

För att köttet ska få kallas för SRB Premium ställs vida krav. Kraven på djuren är att de ska ha kalvat minst en gång, vara minst 36 månader gammal, ha en slaktkropp som är värderad som välutvecklad och väga minst 300 kilo. Fettsättningen på djuret ska också ha bedömts som bra.

Köttets doft beskrivs som fyllig med toner av torkade kryddor som spiskummin, rosépeppar och chilipulver. Smaken är fyllig och rund med inslag av umami. Fettet har en djup smak av smör med toner av gräddig kola och hasselnöt.

Processen

När en kviga har kalvat första gången blir hon en ko och börjar då producera mjölk. Detta fortsätter kon sedan att göra mellan kalvningarna. När kon inte längre kalvar och mjölken börjar att sina lägger kon på sig hull. När det sker börjar man att slutgöda kon med grovfoder som ökar fettet. För att grovfodret ska hinna ändra köttets egenskaper måste gödningen pågå under minst tre månader.

Skyddad EU-beteckning

SRB-föreningen har ansökt om skyddad geografisk beteckning (SGB) för SRBpremium hos EU.

Geografisk utbredning/koppling

Det geografiska området för den skyddade beteckningen SRBpremium omfattar hela Sverige med undantag för fjällen, Fårö och Gotska Sandön. Anledningen till undantagen är för att det inte finns samma möjligheter till att producera foder och föda upp nötdjur. Just det foder djuren får, och den möjlighet de har till att vistas ute, är avgörande för köttets smak. I Sverige finns sedan drygt 30 år en djurskyddslagstiftning med beteskrav. Det innebär bland annat att alla nötdjur, utom tjurar, över sex månaders ålder ska vara utomhus på bete minst sex timmar i sträck i minst 120 dygn i södra Sverige och i minst 60 dygn i norra Sverige. I Sverige har man av tradition odlat samma växter i hela landet till korna för att ha till bete och som grovfoder. Den blandning av växter korna äter här är ovanlig utanför Sverige. Vid slutuppfödningen ska SRBpremium-djur ha ett foder som består av minst 80 procent grovfoder och max 20 procent spannmål, ärtor, lupin och åkerböna.

Historia

Nötkreatur har funnits som husdjur i Sverige i över 1000 år. Boskapen var tidigare av varierande färg och storlek och deras egenskaper som mjölk- och köttdjur varierade betydligt. Under det tidiga 1800-talet ökade intresset för förädling av nötboskapen genom mera noggrann avel. Vid de större gårdarna i Mellansverige hölls nötboskap av den typ som kom att kallas herrgårdsrasen samtidigt som avelsdjur av flera olika nötboskapsraser importerades. Bland de importerade raserna fanns korthorn från England och Ayrshire från Skottland. Med utgångspunkt från de tre raserna herrgårdsrasen, korthorn och Ayrshire bildades under slutet av 1800-talet rasen rödbrokig boskap (RSB) som fick sin avelsförening 1891. Ayrshireboskapen fanns emellertid kvar som självständig ras fram till 1927 då den slogs samman med RSB till svensk röd och vit boskap SRB. På grund av rasens tålighet, hälsa och produktivitet spreds rasen över hela landet. Rasen är väl anpassad till naturen och det foder som produceras i vårt avlånga land, tros skillnader i klimat. Sveriges djurskyddslag och beteslagstiftningen innebär samtidigt unika förhållanden för god djurhållning. SRB Premium är sedan 2020 varumärkesskyddat hos Patent- och Registreringsverket.

Uppdaterad