Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Hjälmargös

Hjälmaregös

Hjälmaregös. Foto: Pontus Lundahl

Kategori

Fisk och Skaldjur

I produktion sedan

År 2006

Gös återfinns i insjöar i Sverige och Finland och även i Östersjön. Det vi här beskriver som ”Hjälmargös” är en vildfångad färsk gös (Sander lucioperca) från insjön Hjälmaren.

Innehåll/ingredienser

Hjälmargös är en vildfångad färsk gös (Sander lucioperca) från insjön Hjälmaren. Fisken ska vara minst 45 cm lång vid fångst och säljs färsk alternativt fryst, hel eller som filé.

Processen/framställning av produkten

Idag bedrivs gösfiske i Hjälmaren av 35 yrkesfiskare med hemmahamn runt sjön. Fiske sker året runt. Redskapen utgörs av bottengarn med fiskhus (storryssja) eller nät.

Fisket på “Hjälmargös” bedrivs enligt fastlagda regler om bestämd maskstorlek på fångstredskap samt att fisken inte får vara mindre än 45 cm lång. Fisket som bedrivs med dessa regler anses vara långsiktigt hållbart. Fisket är småskaligt och fördelarna är att det går från 2 till högst 5 timmar mellan fångst och att den landas.

Gösfisket i Hjälmaren MSC-certifierades år 2006 och blev då Sveriges första MSC-certifierade fiske och världens första sötvattensfiske att MSC-certifieras.

Historia

Fiske av gös har förekommit i Hjälmaren sedan forntiden. Ben av gös hör till de vanligast förekommande fynden vid arkeologiska utgrävningar i Mälardalen. Också de tidigaste skriftliga källorna från 1500-talet, som räkenskaper från kungens gårdar i Julita, Kungsör, Eskilstuna och Arboga omnämner särskilt gösfiske i Hjälmaren.

Skyddad EU- beteckning

Hjälmargös har ansökt om skyddad ursprungsbeteckning SUB i EU.

Geografisk utbredning/koppling

Gös förekommer i såväl Östersjön som många sötvattenssjöar i Sverige, Finland och sydöstra Norge. Populationsgenetiska studier påvisar tydliga skillnader mellan gösen i olika vatten och studierna visar att gösen i Hjälmaren är unik och skiljer sig genetiskt från all annan gös.

Det vi här beskriver som ”Hjälmargös” är en vildfångad färsk gös (Sander lucioperca) från insjön Hjälmaren.

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö till ytan (484 km²) och ligger i Mälardalen i mellersta Sverige. Sjön delas mellan tre landskap, Södermanland, Närke och Västmanland.

Uppdaterad