Smaka Sverige

Hjälmaregös

Hjälmaregös. Foto: Pontus Lundahl

Kategori

Fisk

Landskap

Närke, Södermanland, Västmanland

I produktion sedan

År 2006

Film - Gastronomiskt samtal om Hjälmaregös

Produktbeskrivning

Hjälmaregös (Sander lucioperca) förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem. I Östersjön finns den främst i delar av Upplands och Stockholms skärgårdar och i Bråviken. Den förekommer dock i skärgårdar från norra Småland till Norrbotten. 

Gösen är ekonomiskt viktig för insjöfisket. De stora mängderna fångas i Hjälmaren och Mälaren.

Historia

Gösfisket i Hjälmaren, Sveriges första MSC-certifierade fiske och världens första sötvattensfiske att MSC-certifieras år 2006. (MSC (1).

För närvarande landas årligen ca 150 ton gös från Hjälmaren.

Uppdaterad 26 januari 2015