Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Bohusläns blåmusslor

Blåmusslor.

Blåmusslor.

Kategori

Fisk och Skaldjur

Landskap

Bohuslän

I produktion sedan

1970-talet

Bohusläns blåmusslor har odlats sedan 70-talet längs västkusten, från Nordre älv i söder till norska gränsen i norr. Näringsinnehållet i vattnet, salthalten och temperaturen är några av förklaringarna till musslornas höga kvalitet.

Beskrivning

Bohusläns blåmusslor har ofta ett skal med bredare bas än andra musslor. Skalets utsida är brunsvart med inslag av blått. Insidan är regnbågsskimrande. Musslorna kan bli 15 centimeter långa, men är oftast under tio centimeter. Runt 20 procent av totalvikten är musselkött. Köttet har smak av umami, nöt och krabba.

Musslor är ett magert livsmedel och innehåller bland annat protein, vitamin B12, jod och selen. När musslorna skördas följer näringsämnen med från havet. Därför minskar de övergödningen i havet.

Odlingsprocessen

Musslorna livnär sig genom att filtrera partiklar. En enda mussla kan filtrera upp till fem liter vatten per timme. Ju mer näring som finns i vattnet, desto fler plankton finns det, vilka utgör den viktigaste födan för musslorna.

Bohusläns blåmusslor odlas endast i områden som har godkänts av Livsmedelsverket. Den viktigaste metoden kallas långlinemetoden där ett antal vajrar hålls utspända. På dessa fäster man band som hålls nere med tyngder. Musslornas larver lever fritt i havsvattnet och fastnar på banden. Därefter börjar de fånga upp plankton ur vattnet.

Normalt sett sker odlingen inte på större djup än nio meter. Längre ned finns det för få plankton och musslorna växer då inte som önskat. I näringsrika vattnet växer musslorna snabbt. Bohusläns blåmusslor odlas utan kontakt med botten. De är därför fria från sand och lera vilket är bra för kvaliteten.

Musselskörden sker tidigast efter 15 månader. Direkt efter skörd kyls musslorna ned. Det sker antingen i en vattenbassäng eller i säckar med havsvatten.

Att odla musslor kräver kunskap. Som odlare behöver du känna till musslans behov, olika odlingstekniker, men också lokala förhållanden. Det kan exempelvis vara strömmar, temperatur och vindar.

Skyddad EU-beteckning

Intresseföreningen Bohusläns blåmusslor har ansökt om och erhållit Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) för Bohusläns blåmusslor hos EU.

Geografisk utbredning/koppling

Bohusläns blåmusslor odlas längs Bohusläns kust och i delar av Skagerrak. Området sträcker sig från Nordre älv upp till den norska gränsen. Bohusläns blåmusslor odlas i ett område som sträcker sig fem kilometer ut från kusten.

Kvaliteten på Bohusläns blåmusslor hänger ihop med de förhållanden som råder i odlingsområdet. Det handlar bland annat om vattnets temperatur och allmänna kvalitet. Det beror också på att Skagerrak är näringsrikt. Näringsrikt vatten från Östersjön förs in i Skagerrak av den Baltiska ytströmmen. Längs vägen utmed kusten tillförs ytterligare näring från åar och älvar. Det näringsrika vattnet gör att Bohusläns blåmusslor är välmatade.

Salthalten i vattnet är också viktig. Vattnet i södra Kattegatt innehåller 15 promille salt. Längre norrut ökar salthalten och i höjd med Göteborg är den 25 promille.

Historia

Förr i tiden fiskades musslor från botten. De användes oftast som agn vid fiske. På 30-talet började musslor säljas till konservindustrin. Det var först på 70-talet som musslor började odlas i Bohuslän.

Uppdaterad