Smaka Sverige

Svenska produkter med potential

Löjrom.

Löjrom. Foto: Fredrik Persson

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Under 2014 genomförde Jordbruksverket en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område.

Uppdaterad