Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Kartläggning av produkter som kan skyddas

Löjrom.

Löjrom. Foto: Fredrik Persson

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Jordbruksverket genomförde 2014 en kartläggning av traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område. Syftet var att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för ansökan om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk. Kartläggningen var en del i regeringsuppdraget gastronomiska regioner och resulterade i en lista av produkter per landskap samt en Sverigelista med de produkter som har koppling till hela landet.

Om kartläggningen

Kartläggningen omfattar jordbruksprodukter och livsmedel med koppling till ett geografiskt område och där produktionen sker i det geografiska området.

Kartläggningen omfattar inte maträtter, och ej heller alkoholhaltiga drycker då de omfattas av ett eget regelverk. Öl ska exempelvis bygga på inhemskt producerad råvara och ha producerats i mer än 30 år för att kunna certifieras.

Enskilda sorter av frukt och grönsaker har enbart listats om det funnits starka kopplingar till ursprung. Det krävs allmänt en fördjupning kring sorters ursprung om de ska kunna komma i fråga för en certifiering.

Kartläggningen omfattade hela Sverige och cirka 250 personer kontaktades, cirka 350 produktförslag lämnades in och 105 produktblad med produktspecifik information togs fram. Kartläggningen eftersträvar inte att vara heltäckande. Då förutsättningar förändras löpande är det material som producerats en ögonblicksbild av läget hösten 2014.

Kartläggningen genomfördes av Hushållningssällskapet på uppdrag av Jordbruksverket.

Kartläggning av traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med potential att söka skyddad beteckning enligt EU:s regelverk.Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Produkter med potential per landskap

Landskapsbladen nedan ger en överblick över sammanställningen.

Gastronomisk identitet Blekinge Pdf, 209.4 kB.

Gastronomisk identitet Bohuslän Pdf, 214.2 kB.

Gastronomisk identitet Dalarna Pdf, 209.2 kB.

Gastronomisk identitet Dalsland Pdf, 208.4 kB.

Gastronomisk identitet Gotland Pdf, 210.9 kB.

Gastronomisk identitet Gästrikland Pdf, 210.5 kB.

Gastronomisk identitet Halland Pdf, 210.5 kB.

Gastronomisk identitet Hälsingland Pdf, 214 kB.

Gastronomisk identitet Härjedalen Pdf, 214 kB.

Gastronomisk identitet Jämtland Pdf, 216.9 kB.

Gastronomisk identitet Lappland Pdf, 217.3 kB.

Gastronomisk identitet Medelpad Pdf, 217.2 kB.

Gastronomisk identitet Norrbotten Pdf, 211.3 kB.

Gastronomisk identitet Närke Pdf, 216.8 kB.

Gastronomisk identitet Sápmi Pdf, 208.6 kB.

Gastronomisk identitet Skåne Pdf, 213.8 kB.

Gastronomisk identitet Småland Pdf, 295.6 kB.

Gastronomisk identitet Södermanland Pdf, 293.3 kB.

Gastronomisk identitet Uppland Pdf, 292.6 kB.

Gastronomisk identitet Värmland Pdf, 291.4 kB.

Gastronomisk identitet Västerbotten Pdf, 295 kB.

Gastronomisk identitet Västergötland Pdf, 294 kB.

Gastronomisk identitet Västmanland Pdf, 290.9 kB.

Gastronomisk identitet Ångermanland Pdf, 293 kB.

Gastronomisk identitet Öland Pdf, 289.3 kB.

 

Sverigelistan

Under arbetet med kartläggningen har ett antal produkter identifierats som har en stark koppling till Sverige, men saknar en direkt koppling till ett specifikt geografiskt område.

Produkter med tydlig koppling till Sverige är viktiga vid marknadsföring av det gastronomiska Sverige även om det inte finns en stark koppling till ett specifikt område i landet.

Här kan du läsa hela listan. Länk till annan webbplats.

Produkter som saknar producenter

För ett antal produkter har kartläggningen inte lyckats identifiera producenter. I vissa fall har kartläggningen identifierat producenter men inte i det område som produkten anses ha en koppling till. Produkterna redovisas i listan nedan.

Produkter utan identifierade producenter Länk till annan webbplats.

Uppdaterad