Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Julbord med köttbullar, prinskorv, Janssons frestelse, ägghalvor med mera

Vad du väljer att ställa på julbordet kan göra skillnad för svensk livsmedelsproduktion. Foto: Mostphotos.

Publicerades

Julmat med mervärden och mersmak

Visste du att maten du ställer på julbordet kan hjälpa till att stärka jordbrukets konkurrenskraft och bidra till Sveriges försörjningsförmåga? Dessutom får du svenska frukter och grönsaker som har lägre resthalter växtskyddsmedel jämfört med produkter från många andra länder. Sverige är också det land i EU som använder minst antibiotika i djurhållningen.

Julen är den tid på året då vi lägger som mest pengar på maten. För många spelar det också roll hur julmaten är producerad. Enligt Svensk handels julrapport 2022 anger 59% av de tillfrågade att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga vid inköp av julmat.

Och för alla er finns det glädjande information i Jordbruksverkets rapporter om mervärden i svensk livsmedelsproduktion. Här sammanfattas fördelarna med det faktum att svensk livsmedels­produktion har högre krav på flera områden jämfört med många andra länder.

Lägst användning av antibiotika i EU

Låg användning av antibiotika, god djurvälfärd, främjande av biologisk mångfald och hög grad av kolinbindning genom vallodlingen är exempel på mervärden i svensk animalieproduktion.

Strängare krav för användning av växtskyddsmedel

När det gäller odling av frukt och grönt finns det också stora fördelar att handla svenskodlat. Svensk växtodling har strängare krav för användning av växtskydds­medel jämfört med både EU‑lagstiftningen och många andra länder. Låg användning av växtskyddsmedel gör att svenska frukter och grönsaker har låga resthalter av dessa ämnen.

Egen livsmedelsproduktion en beredskapsfråga

Att vi har en inhemsk produktion av mat är ett viktigt mervärde i sig. Det är en beredskapsfråga. När du har svensk julmat på bordet så bidrar du till stärkt livsmedelsprodukten, bättre djurskydd, minskad klimatpåverkan och en positiv utveckling av landsbygden.

Läs mer om detta på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Fakta

  • Svensk livsmedels­produktion har högre krav på flera områden jämfört med många andra länder. Dessa krav kallar Jordbruksverket i sin rapport för mervärden.
  • Under vecka 51 ökade dagligvaruhandelns försäljning inför julen med drygt 19 procent jämfört med en genomsnittlig vecka under året.
  •  Topp 8 produkter som ökade mest i kronor under julveckan 2021 jämfört med en genomsnittlig vecka: chokladkonfektyr, dessertost, fisk & skaldjur, julskinka, konserverad fisk & skaldjur, majonnässallader, nötter, och sylta

Källa: Jordbruksverket Länk till annan webbplats. och Svensk handel Länk till annan webbplats.