Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Kalix Löjrom med tillbehör. Foto: Norrbottens kustfiskare

Kalix Löjrom med tillbehör. Foto: Norrbottens kustfiskare

Publicerades

Kalix Löjrom – ett steg närmare besökaren

Kalix Löjrom var den första produkten i Sverige att få Skyddad ursprungsbeteckning, SUB. Ett drygt decennium har nu gått och orten Kalix har arbetat med att få besökaren att uppleva produkten på hemmaplan. En insats att utveckla platsen, destinationen och dess besöksnäring genom det immateriella värdet av produkten har genomförts.

Kalix kommun fick möjlighet att arbeta med att utveckla Kalix som destination med hjälp av Kalix Löjrom. Projektet ”Pilotprojekt för att använda produkter med skyddade EU beteckningar i destinations- och utvecklingsarbetet, med den övergripande målsättningen att kapitalisera de skyddade produkternas immateriella värden” som genomförts under ledning av Åsa Ulvede är nu i hamn.

Har platsen Kalix påverkats av att Kalix Löjrom fick märkningen för drygt 10 år sedan?

– Från början påverkades inte platsen av att Kalix Löjrom fick erkännandet. Det var självklart ett gediget arbete kring att lyckas få märkningen och det är en fantastisk utmärkelse att få, både för produkten Kalix Löjrom och för fiskerinäringen. Men inga tydliga avtryck har märkts på besöksnäringen fram till nu, säger Åsa Ulvede.

Den outnyttjade potentialen i Kalix Löjrom

När Åsa flyttade till Kalix för 14 år sedan började hon arbeta på turistbyrån. Redan då fick hon många frågor från besökare om var de kunde handla Kalix Löjrom.

– En stor mängd av rommen lämnar Kalix och säljs direkt till restauranger i storstäderna. Jag fixade en frys som märktes med Kalix Löjrom och vi började sälja Kalix Löjrom på turistbyrån, berättar Åsa.

– Det fanns en outnyttjad potential i att arbeta med Kalix Löjrom utifrån platsidentitet. Vi behövde skapa en förståelse mellan fiskerinäringen och besöksnäringen och arbeta mot ett gemensamt utvecklingsmål för platsen. Samtidigt behövde stoltheten för platsen öka hos lokalbefolkningen, fortsätter hon.

Mot ett gemensamt mål

I Europa är kännedomen om vad de skyddade EU-beteckningarna betyder för produkterna större. Södra Europa är bra på att kapitalisera näringslivet med hjälp av märkningen på produkterna. Målet med projektet i Kalix har varit att hitta olika vägar att kapitalisera besöksnäringens utveckling med stöd av Kalix Löjroms immateriella värden. Fokus har varit att samarbeta och paketera produkten för att erbjuda gästerna genuina upplevelser på plats i skärgårdskommunen Kalix. Upplevelser som bidrar till att värdeutveckla den lokala besöksnäringen.

– Det har funnits positiva och utmanande delar i projektet. En positiv erfarenhet är att flera näringar har samlats och arbetat mot ett gemensamt mål och det har skapat en förståelse för varandra med en stark samanhållning. Den största utmaningen är tidsperspektivet. För att lyckas helt med den utvecklingsresa som Kalix har påbörjat och för att vara hållbar krävs det en långsiktighet även efter projektet.

Matprodukter utvecklar platser

Projektet har skrivit slutrapporten ”Upplev Kalix Löjrom” och resultatet visar exempel på hur svenska matprodukter kan utgöra grunden för turistiska koncept och bidra till ekonomisk utveckling på destinationen. Flera regioner och orter i Sverige kan inspireras av rapporten och arbeta med att utveckla platsen, destinationer och skapa reseanledningar utifrån en skyddad EU-beteckning eller andra livsmedel som förknippas med en plats. Det kan leda till fler gästnätter och ökad omsättning. Och inte minst en ökad lokal stolthet för produkten.

Rapporten ligger under fördjupat, Kalix Löjrom: En produkts immatriella värde.