Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Kalix Löjrom: En produkts immateriella värde

Brödskivor med Kalix Löjrom. Dekorerade med tillbehör.

Kalix Löjrom. Foto: Lotta Öström.

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Går det att använda en produkt med skyddad EU-beteckning i destinations- och utvecklingsarbetet med målet att kapitalisera produktens immateriella värden? Den frågan ställde sig Kalix kommun i deras pilotprojekt Upplev Kalix Löjrom.

I november 2010 blev Kalix Löjrom den första produkten i Sverige att få skyddad ursprungsbeteckning av EU-kommissionen. För att få kallas Kalix Löjrom måste siklöjan vara fiskad på anvisade platser i Bottenviken och inom ett dygn vara färdigberedd, slutförpackad, märkt och klar för infrysning. Det bräckta havsvattnet som mixas i mötet av Östersjön och utloppen från de stora älvarna ger löjrommen sin karaktäristiska torrhet. Även det varsamma hantverket har lärts vidare från generation till generation på platsen.

Destinations- och utvecklingsarbete med en produkt

Ursprungsmärkningen gör att tillverkningen av produkten är geografiskt bunden och därmed kan inte Kalix Löjrom framställas någon annanstans. Detta ville Kalix kommun utforska mer och använda i sitt destinations- och utvecklingsarbete. Kommunen genomförde därför under 2019-2022 projektet Upplev Kalix Löjrom, ett pilotprojekt för att använda produkter med skyddade EU-beteckningar i destinations- och utvecklingsarbetet, med den övergripande målsättningen att kapitalisera de skyddade produkternas immateriella värden.

Åsa Ulvede, som var med och ledde projektet, beskriver bakgrunden och anledningen till framtagandet av rapporten:

– Kalix Löjrom har alltid ätits i Kalix. Varje familj och varje by har sin egen tradition. Vi ville se möjligheten att dela med oss av själva upplevelsen kring Kalix Löjrom. Genom sin märkning har ju Kalix Löjrom en mycket unik förutsättning att verkligen forma destinationsutvecklingen på orten. Vi ville med hjälp av projektrapporten och projektet titta på möjligheterna kring detta och samtidigt dela med oss av erfarenheterna. Att skriva rapporten i sig var en nyttig utmaning som verkligen får en att tänka till kring arbetssätt och platsens förutsättningar att utvecklas runt detta fantastiska varumärke.

Immateriella värden

Kalix Löjrom har en strategisk betydelse för den lokala besöksnäringen, kommunikationsmässigt och produktmässigt, genom de immateriella värden som projektet har identifierat som

 • kännedom om produkten
 • goodwill
 • kvalitet
 • hög prisbild/betalningsvilja för produkten
 • nyfikenhet på orten Kalix.

Ett viktigt steg i projektets destinations- och utvecklingsarbete har varit att förlänga attraktionen kring produkter och tjänster genom att inte bara fokusera på den korta höstfiskesäsongen. För den lokala besöksnäringen och övrigt näringsliv ger produkten stora möjligheter till vidareutveckling av både fiskeupplevelser och andra varumärkesstödjande produkter och tjänster.

Säkra tillgång på Kalix Löjrom lokalt

Av tradition säljs merparten av den årliga produktionen Kalix Löjrom redan innan fiskesäsongen har startat. Den absoluta merparten säljs via grossister eller de enskilda yrkesfiskarna till den nationella marknaden. Ett ständigt problem har varit en begränsad tillgång på Kalix Löjrom i den lokala handeln. De som känner till marknaden köper sin löjrom hos yrkesfiskarna, men i butikerna har det varit svårt att hitta förpackningarna.

Av den anledningen har projektet tittat på förslag och möjligheter till att kunna förbättra tillgången på Kalix Löjrom i lokalsamhället. Det gör Kalix Löjrom närvarande på orten som förknippas med produkten. Projektet såg det som en avgörande faktor att Kalix Löjrom finns tillgänglig för besökare i den lokala handeln för att kunna dra vinning av produktens immateriella värden.

Rekommendationer att arbeta vidare med

Trots den tvååriga pandemin som präglat samhället och besöksnäringens möjligheter att träffas fysiskt anser projektet att insatserna har bidragit till att den regionala besöksnäringen har tagit steg framåt.

– Ju mer kunskap som finns om destinationsutveckling kring ursprungsmärkta livsmedel ju mer kan hela Sverige göra sig känt för besökare i dessa sammanhang. Vi ser rapporten som ett verktyg, dels för oss själva men också för andra som vill påbörja den resa som vi har inlett. Vi har kommit en liten bit på vägen men vi har en lång väg att gå. Ett ledord genom allt detta är tillsammans, säger Åsa Ulvede.

För andra platser som vill nyttja potentialen i sina skyddade produkter har pilotprojektet Upplev Kalix Löjroms sammanfattat sina rekommendationer:

 • Skapa gemensamma regler och riktlinjer kring arbetssätt med livsmedlet inom besöksnäringen.
 • Skapa solidaritet till det aktuella varumärkets riktlinjer och regelverk.
 • Kvalitetssäkra deltagande företag och produkter genom anpassade styrdokument och manualer.
 • Skapa en gemensam värdegrund för alla att förhålla sig till.
 • Säkerställ en gemsamensam förståelse för varandras olika kultur och bakgrund.

Vill du veta mer?

Läs projektrapporten i sin helhet:

Pilotprojekt Upplev Kalix Löjrom Pdf, 2.1 MB.

Visste du det här om Skyddad Ursprungsbeteckning?

 • Ett livsmedels produktnamn skyddas av EU
 • Livsmedelsprodukten ska ha en specifik karaktär och framställas enligt fastställda kriterier
 • Råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett avgränsat område
 • EU-beteckningen är till för att hjälpa producenter att informera konsumenter om livsmedlens egenskaper och särskilda kvalitéer

Uppdaterad