Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Bild på rökt bog

Rökt bog av vildsvin. Foto: Malena Bathurst

Publicerades

Vilt som mat

Kött från vilda djur var i fokus under seminariet Vilt som mat i maj. Sverige har gott om vilt i skogarna, ett naturligt skafferi med välsmakande råvaror och en källa till nya och spännande produkter för konsumenten. Frågan är vilka produkter konsumenten vill ha och hur köttet ska nå fram?

Det var RISE som anordnade en dag med fokus på ämnet Vilt som mat. Ett flertal aktörer deltog som alla fått stöd ur landsbygdsprogrammet för projekt som syftar till att främja svenskt vilt som lokal livsmedelsresurs och att bidra till att viltköttet når slutkonsumenten. För det finns en efterfrågan på viltkött och dessutom ökar vildsvinsbestånden i Sverige. Just hur det vilda köttet ska göras tillgängligt för konsumenter var en fråga som diskuterades särskilt under seminariet.

Naturligt förhållningssätt till det vilda

Projektet Rätt vilt till rätt kund handlar om att främja en kort kedja för viltvaror från skog till bord. Målet är att det vilda köttet ska kunna serveras hemma likväl som i det offentliga rummet. Ett sätt att öka intresset för viltkött är att informera och utbilda ungdomar om viltköttets positiva egenskaper. Projektet har därför samverkat med en skola. Eleverna har fått information om vilt och möjlighet att tillaga olika rätter med vilt. En positiv effekt av projektet blev att barnen påverkade sina föräldrar till att laga vilträtter.

Flera andra projekt som syftar till att utbilda barn om vilt är igång. Svenska Jägareförbundet driver projektet Vild vecka i skolan och Svenskt viltkötts ekonomiska förening driver projektet Svenskt viltkött som tagit initiativ till samarbete med skolor i flera regioner. Barnen har fått utbildning om vilda djur och haft temaveckor i skolmatsalen där maten bestått av viltkött.

Innovativa nya produkter

I ett annat projekt identifierades, tillagades och testades viltprodukter mot slutkund. RISE har samarbetat med Jakobsdals Chark, COOP och Preppa AB. Köttet togs emot väl av slutkund och det finns stor potential att skala upp produktionen. Flera av konsumenterna kan idag tänka sig att köpa en skinka från vildsvin istället för en skinka från gris till julbordet. Håll utkik efter julskinka från vildsvin, flatrökt karré, butiksgrillad bog, leverpastej och rökt skinka och bog i butikerna!

Ökad kunskap om viltkött

Det är viktigt att jägare får mer kunskap om hur de på bästa sätt ska ta hand om viltköttet, hur de ska minska svinn under styckning och hur de kan förädla det för att ta tillvara på dess kvalitet. Svenska Jägareförbundet och Svenskt Viltkött har arbetat med detta, också för att konsumenternas tveksamhet för att äta viltkött ska minska. Projekten har arbetat fram en checklista för hur vilt ska tas hand om på bästa sätt enligt våra livsmedelslagar och ett särskilt kit till jägare.

Hushållningssällskapet vill stärka de svaga länkarna i kedjan. En av de svaga länkarna är exponeringen av vilt i butik. En annan aktuell fråga är konsumentens fördomar om det vilda köttet. Flera olika initiativ har tagits för att höja det vilda köttets status genom information till konsumenter. Exempel på arrangemang är provsmakning av viltköttsprodukter i butik och inbjudan till en butiks medlemmar att delta under en viltkväll. Nyfikna besökare fick provsmaka och ställa frågor om vildsvin. Det fanns även möjlighet för kunderna att tillaga viltkött på plats för att sedan själva kunna komma igång med egen tillagning.

Välsmakande råvara

Trots att viltköttet är ett bra alternativ till andra proteiner, glömmer konsumenterna ibland bort det och trots att det är säkert att äta, finns fördomar om motsatsen. Men det är en delikat råvara som har många fördelar som naturligt, svenskt alternativ. Det vilda köttet fortsätter därför att vara aktuellt även framgent.

Mer information

Information från några av projekten inom Vilt som mat - uppdraget: