Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Använda skyddad beteckning på din produkt

Kategori

Skyddade EU-beteckningar


Om du producerar ett livsmedel eller en jordbruksprodukt som redan har erhållit en skyddad beteckning kan du anmäla om att använda märkningen. Allt som står angivet i produktspecifikationen måste gälla för den produkt som märks med den skyddade beteckningen. Kontroller genomförs.

Reglerna kring skyddade beteckningar är till för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att informera konsumenterna om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvalitéer.

Beteckningarna får användas av varje aktör som saluför en produkt som uppfyller kraven i den aktuella specifikationen.

Så här gör du som vill börja använda märkningen på din produkt

Ett företag som vill börja producera en produkt med skyddad beteckning till exempel Sörmlands Ädel eller Kalix löjrom ska anmäla detta till den myndighet som ansvarar för kontrollen av livsmedelshanteringen på anläggningen.

Kontrollmyndigheten ska kontrollera att produktspecifikationen följs samt att företaget har de rutiner och förutsättningar som krävs. Företaget får inte börja använda märkningen innan myndigheten har säkerställt detta. Det ska framgå av företagets godkännande eller registrering att de producerar en skyddad beteckning.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information och en blankett för anmälan om tillverkning av skyddad beteckning. Blanketten ska skickas/lämnas till den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen på anläggningen.

Märk produkten med rätt symbol för skyddad beteckning

Det är obligatoriskt att märka med unionssymbolerna för skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning. Symbolerna, också kallade logotyper, kan ersätta texten för aktuell beteckning.

Logotyperna finns att hämta på EU:s webbplats. Du hittar mer information och länk dit på Livsmedelsverkets webbplats.

Uppdaterad