Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Insats för att bevara fisket och maritima mattraditioner i Kvarken

Joakim Eriksson, projektledare och två fiskare som fiskar i älven.

Joakim Eriksson har varit projektledare för Hållbara Maritima Mattraditioner i Kvarken. Nättingfiskaren Hans Carlsson (t.v.) och fiskekompisen Kurt-Erik Jonsson (t.h) Fotograf: Philip Avesand.

Kategori

Fisk och Skaldjur

Projekt

Hållbara Maritima Mattraditioner i Kvarken

Hållbara Maritima Mattraditioner i Kvarken har gjort en insats för att hålla kunskapen om de lokala fisketraditionerna vid liv. Intervjuer med bland annat lokala fiskare har resulterat i tre kortfilmer som visar fiskens väg till tallriken och en receptbok med lokal förankring.

Utgångspunkten för projektet är att de småskaliga kustfiskarna blir allt färre och att fisketraditioner och traditionell kunskap om förädling därmed riskerar att försvinna.

- Det blir allt färre fiskare längs kusten och de som finns kvar blir allt äldre. De vill ju gärna kunna föra vidare sitt kulturarv och sitt hantverk, men de upplever att det är svårt, säger projektledare Joakim Eriksson, och fortsätter:

- Fisket fyller en viktig funktion i samhället, t ex ur ett lokalt beredskapsperspektiv och vi vill att det ska finnas förutsättningar för det småskaliga fisket att finnas kvar.

Hållbar fisk på tallriken

Målet med projektet är att bevara och främja kunskapen om kust- och älvfiskets råvaror i kommunerna Robertsfors, Umeå och Nordmaling. Genom nätverksträffar, kommunikation och en receptbok hoppas man också öka intresset för och stoltheten över lokala maritima resurser och matkulturen knuten till fisket. Projektet vill också verka för hållbart fiske.

I tre kortfilmer får vi följa fiskens väg från fisket till tallriken. Lokala fiskare berättar sin syn på ett hållbart fiske.

- Den röda tråden är att alla vill se att fisket görs i balans med naturen. Att det görs på ett hållbart sätt så att bestånden behålls och att vi även i framtiden kommer kunna njuta av fisken, berättar Joakim.

- Det är viktigt att vi utnyttjar fiskar som inte används idag. Vi har varit över till Finland på studiebesök och där är dom duktiga på att värna det lokala fisket, något som sannolikt bidragit till ett bredare utbud. De har inlagd mört i butiker och de håller utbildningar i hur man kan tillaga lite mindre vanlig fisk såsom brax. Liknande tankar har växt fram även här och bland annat har en av förädlarna utanför Umeå jobbat med att ta fram ”surmört” som ett alternativ till surströmming, berättar Joakim.

Något som varit särskilt positivt?

- Det har varit slående att människor är väldigt stolta över sin lokala mat och de fiskare och förädlare som finns här. Det har varit väldigt kul att se.

- En rolig nyhet i slutet av projektet var också att en yngre sikfiskare äntligen lyckats få sin fiskelicens. Det var riktigt kul!

Receptbok - Smaker och traditioner från Kvarkens kust

Smaker och traditioner från Kvarkens kust heter den receptbok som tagits fram. Utöver 11 fiskrecept med lokal förankring, innehåller receptboken intervjuer med lokala fiskare och personer som på olika sätt håller det lokala kust och älvfisket levande. Genom intervjuerna får vi ta del av målande beskrivningar av såväl fångst- som förädlingsmetoder. Receptboken finns utgiven i såväl bokform som digitalt Länk till annan webbplats..

Projektledarens råd till andra som ska driva projekt

 • Det absolut viktigaste är att vara lyhörd för vad branschaktiva har för behov och förstå deras utmaningar och vad de saknar.
 • Ta tillvara den stolthet som finns över lokala producenter när du kommunicerar för det ger ofta ringar på vattnet.

Fakta om projektet

 • Projekt: Hållbara Maritima Mattraditioner i Kvarken
 • Projektägare: Robertsfors Kommun
 • Kontakt: Joakim Eriksson, projektledare
 • Samarbetspartners: Visit Umeå och Region Västerbotten Turism
 • Finansiering: Jordbruksverket med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 • Aktiviteter inom projektet:
  Tre kortfilmer, där lokala fiskare och förädlare visar upp sitt fiske och sina förädlingstekniker samt delar med sig av vad hållbart fiske innebär för dem.
  Receptboken "Smaker och traditioner från Kvarkens kust". Boken finns digitalt och i 1000 fysiska exemplar i lokala butiker och restauranger i Robertsfors, Umeå och Nordmalings kommuner.
  Nätverksträffar samt en workshop för personer som driver eller arbetar med att utveckla kustnära- eller livsmedelsgodkänd verksamhet i följande kommuner; Robertsfors, Umeå eller Nordmaling.
Nättingfiskare

Nättingfiske. Foto: Philip Avesand

Uppdaterad

Läs mer

Om projektet på VisitUmeå.se Länk till annan webbplats.

Receptbok - Smaker och traditioner från Kvarkens kust Länk till annan webbplats.

I receptboken får vi möta personer som på olika sätt bidrar till att hålla det lokala kust- och älvfisket levande. De delar med sig av sina relationer till fisket och även av de fångst- och förädlingsmetoder de själva använder, metoder som ofta har gått i arv i generationer. Varje kapitel avslutas med recept där den fisk som fångas i våra lokala vatten står som huvudingrediens.