Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Människor som sitter på en brygga och äter tillsammans.

Jordbruksverket utlyser 40 miljoner för samarbetsprojekt som främjar utvecklingen av svensk måltidsturism. Foto: Matilda Lindeblad, Scandinav.

Publicerades

Jordbruksverket utlyser 40 miljoner för samarbetsprojekt som främjar utvecklingen av svensk måltidsturism

Måltidsturismen kombinerar kärleken till mat med upptäckten av nya platser. Måltidsturismen är inte bara en chans för besökare att njuta av goda lokala smaker, utan också ett sätt att bevara och främja svensk matkultur, bidra till ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen på landsbygden. Jordbruksverket utlyser nu 40 miljoner för samarbetsprojekt som främjar utvecklingen av svensk måltidsturism.

Måltidsturism handlar både om att stärka en plats och kan bidra till en ökad svensk livsmedelsproduktion. Med denna utlysning vill Jordbruksverket främja samverkan mellan olika aktörer som tillsammans stärker identiteten på en plats kopplad till mat. Tanken är att arbetet ska bidra till att fler aktörer ska få ökad kunskap om platsutveckling genom måltidsturism.

– Vi har identifierat ett behov av att stärka utvecklingen av måltidsturismen i Sverige. Många bra insatser görs och har gjorts över hela landet och detta vill vi uppmuntra och stötta. Med den här utlysningen efterlyser vi en aktör som ska utveckla en verktygslåda för måltidsturism samtidigt som konkreta insatser ska genomföras i olika geografiska områden i Sverige. Vi ser att samverkan mellan olika aktörer som stärker identiteten på en plats kopplad till mat ger bra långsiktiga resultat, säger Malena Bathurst, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Fakta om utlysningen

Utlysningen består av två delar:

  1. Nationell modellutveckling och samordning. Detta innebär bland annat att projektet ska ta fram en verktygslåda för aktörer som arbetar med platsutveckling genom måltidsturism.
  2. Flera projekt med geografisk spridning över landet som ska testa och utveckla verktygslådan samt öka kunskapen om måltidsturism hos målgrupperna inom sitt område.

Du kan inte kombinera båda delarna i samma ansökan.

Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, företagare, föreningar samt andra organisationer. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Ansökan är öppen till och med den 30 september 2024.