Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Händer håller i potatis

Bild: Pixabay

Publicerades

Med smak av smör, nötter och skogssvamp

Smör, nötter och skogssvamp är smaker som är karakteristiska för en sort potatis. Potatis är en av Sveriges nyttigaste och viktigaste baslivsmedel. Genom att beskriva potatisens smak, ursprung, sort och genom återskapandet av gamla recept stärks potatisens identitet.

Det finns cirka 5 000 olika sorters potatis i världen. Den är näringsrik, nyttig och fylld av antioxidanter. Varje år odlas cirka 500 000 ton matpotatis i Sverige.

Från odling till uppror

År 1655 började Olaus Rudbeck odla potatis i Sverige. Potatisen kan ha kommit till Sverige redan under 30-åriga kriget av hemvändande soldater. Jonas Alströmer är den person som har fått äran av att ha infört potatisen i Sverige. Han försökte genom skrift få potatisen etablerad här, men det gick trögt för potatisodlingen. Under 1740-talet såg myndigheter möjligheter med potatisen på grund av missväxt i spannmålsodlingen och att folket led av hungersnöd. Under 1700-talet bedrevs potatisodlingen småskaligt, men i slutet av 1700-talet skedde en förändring då bönderna fick lov att odla potatis i större skala.

Under 1800-talet började bönderna använda potatisen till annat. Brännvinsproduktionen startade, potatismjöl och potatispuder tillverkades. I mitten av 1800-talet förbjöd staten hembränning. Vid det här laget uppnådde potatisodlingen cirka 100 000 hektar.

Det var brist på mat i Sverige efter första världskriget på grund av missväxt och magra skördar. År 1917 var hungersnöden akut. Livsmedel var ransonerade och det spreds ett rykte om att det fanns ca 90 kg potatis att tillgå i en butik på Södermalm. Potatisen var dock endast till för butikens stamgäster. Hungrande kvinnor samlades utanför butiken och begärde att få ta del av potatisen. Detta var början till potatisupproret i Sverige och myndigheterna lättade på ransoneringen.

1960 konsumerade svensken 84 kg potatis per år. Totalkonsumtionen av potatis har legat relativt konstant på 82-85 kg per person och år.

Älskad knöl

Potatisen har en självklar plats i svenska hem. Svensk Potatis AB har tagit fram Potatisrapporten 2018/2019. Enligt rapporten köper nästan 98% av svenska hushåll potatis och 96% kommer fortsätta att äta lika mycket potatis i framtiden. Det som är viktigast för hushållen är att potatisen är lokalproducerad. 73 procent anser att potatisen ska vara närproducerad och 55 procent att den ska vara ekologiskt odlad. Svensk Potatis AB, ägs av Stiftelsen Potatisbranschen. där representanter från potatisproducent till handel och konsumentled arbetar tillsammans för att producera, skapa intresse och efterfrågan samt tillhandahålla kvalitetspotatis.

Redan 2009 fick Richard Tellström priset, Stora Potatispriset för sitt arbete med att sätta ord på hur potatisen smakar, potatisens smakord samt för spridandet av dessa kunskaper. Kan potatisen bli ännu mer framgångsrik genom att vi pratar om vad den smakar?

Potatis i tiden

Potatis i tiden är ett projekt som syftar till att berätta om historien kring potatis som är en del av vår svenska mathistoria.

- Det är viktigt att bevara vår svenska mathistoria, inte minst för unga människor som kanske inte har vuxit upp med potatis på det sätt som tidigare generationer har gjort. Vi vill berätta om vilken betydelse potatisen har haft, som nödföda för överlevnad till gastronomisk njutning i finrummen. På webbplatsen har vi samlat massor av inspirerande recept som utgår från potatisrätter som tillagades så tidigt som på 1700-talet, säger Anna-Karin Hamilton, marknadsansvarig för Svensk Potatis AB.

Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Väst och Svensk Potatis. Kunskapen ska öka kring de sju potatisregionerna i Sverige, historisk odling, lokala odlingstraditioner och regionala, specifika egenskaper och smaker. Syftet är att höja intresset, statusen samt öka konsumtionen och uppskattningen av potatis.

Projektet är finansierat av landsbygdsprogrammet genom uppdraget Traditionell småskalig matkultur.

Lyssna på podcasten

För dig som är intresserad och nyfiken på potatis, kan lyssna på avsnitt 4 i hungrigpodden Länk till annan webbplats. som handlar om Potatis i tiden.

Källor:
www.potatisitiden.se Länk till annan webbplats.

www.svenskpotatis.se Länk till annan webbplats.