Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Smakprover av rökt
bisonoxe, pastrami, surdegsbröd, spisbröd med gråärtsmjöl och ost.

Foto: Malena Bathurst

Publicerades

Mathantverk och besöksnäring bidrar till ökad turism

Hur ska besöksnäringen samarbeta med mathantverkare för att öka inkomster och attraktionskraft? Eldrimner genomför träffar om hur besöksnäringen kan utvecklas tillsammans med mathantverksföretag.

I alla Sveriges län träffas personer med ett unikt intresse för mathantverk. Det nationella centret för mathantverk, Eldrimner, turnerar Sverige och inspirerar till utveckling framåt, samarbeten och nya möjligheter. Bodil Cornell, verksamhetschef på Eldrimner, sammanfattar syftet med träffen:

– Temat på träffarna handlar om hur besöksnäringen kan utvecklas tillsammans med mathantverksföretag.

Syftet med mathantverksdagen är att lyfta mathantverk i Sverige och framför allt för regioner.

Stärkt regional identitet lockar besökare och därmed ökar även inkomsterna för företagarna. Enligt företaget TCI Research finns det 122 miljoner matintresserade resenärer enbart i Europa. Måltidsturismen utgör en stor potential för Sverige som destination. Alla behöver inte bara äta, utan intresset för mat och dryck som upplevelse för resenärerna blir allt viktigare. Det slår regeringens offentliga utredning ”Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” fast.

Bra mathantverk kräver kunskaper

Eldrimner startade 1995 och är ett initiativ av Länsstyrelsen i Jämtlands län. För att kunna utveckla och tillverka produkter med rik smak och av god kvalitet med utgångspunkt i traditioner, krävs kunskap. Den kunskapen har Eldrimner och sprider den genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. De inriktar sig till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, till nya företag och företag som är i en utvecklingsfas.

Hitta det unika i platsen

Vi besökte mathantverksdagen i Jönköpings län. Första intrycket av dagen är sorlet från alla engagerade deltagare i konferenslokalen. De utbyter erfarenheter, kontaktuppgifter och företagarna hittar nya samarbetskonstellationer. Under dagen får deltagaren lyssna på Eldrimner och deras verksamhet, entreprenörer, Visit Sweden och Smålands Turism. Trender inom måltidsturismen lyfts. Vad vill resenären ha? Framförallt måltid kopplat till platsen. Det som är unikt för en plats är nyckeln till att skapa intresse hos besökaren.

Deltagarnas mathantverk visas upp på en smakbricka till lunch. Vad sägs om äppelglögg med smak av fläderbärssaft, rökt bisonoxe, pastrami, surdegsbröd, spisbröd med gråärtsmjöl och ost? Eldrimner bjöd på köttgryta och böngryta. De visar upp en metod som heter autoklav. Grytan konserveras i en steriliseringsprocess och maten förbereds och kan transporteras. Helt enkelt en delikatess på burk.

Samarbeta och kommunicera mer

Avslutningsvis sitter deltagarna i grupp och diskuterar hur mathantverksturismen kan utvecklas tillsammans. En slutsats av dagen är att öka samarbetet mellan företagarna. Var inte rädd för att be om hjälp vid behov från ett företag med liknande utbud i närheten. Det är större chans att besökaren hittar just till det enskilda företaget om det finns fler besöksmål inom en närliggande geografisk radie. Kommunikationen mot marknaden är ytterligare en punkt som deltagarna nämner. Förmedla produkten och platsen, öka förståelsen av värdet av det som säljs och få gratis draghjälp av besökaren med marknadsföringen.

Kort och gott en dag fylld med personer som möts och skapar förutsättningar för att sätta Sverige på kartan vad gäller mat och turism. Stafettpinnen går vidare till nästa ort och Eldrimner fortsätter sitt viktiga arbete med att sprida kunskap och engagera kring frågorna om mathantverk.

Eldrimner är delvis finansierat av landsbygdsprogrammet.

Läs mer om mathantverk på https://www.eldrimner.com/ Länk till annan webbplats.

Läs mer om Visit Swedens uppdrag kring exportprogram för måltidsturism Länk till annan webbplats..