Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Vänerlöjrom

Foto: Jean-Paul Bastiaan

Publicerades

Vänerlöjrom först ut

Tisdagen den 11 april 2017 lämnades ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för Vänerlöjrom in till Livsmedelsverket. Det här är den första ansökan som blivit färdig inom ramen för projektet Gastronomiska regioner.

Varumärket Vänerlöjrom ägs av Vänerlöjrom ek. för. Det är en sammanslutning av 17 fiskare som alla har lång erfarenhet av hantverksmässig framställning av Vänerlöjrom. Föreningen bildades 2014 som en bas för att jobba med kvalitetssäkring och försäljning under ett gemensamt varumärke. Nu tar föreningen nästa steg genom att ansökan om en skyddad ursprungsbeteckning för Vänerlöjrom.

- Vi vill få ytterligare en kvalitetsmärkning på vår löjrom, en märkning som också är välkänd i Europa, säger föreningens ordförande Thommy Möller. Han fortsätter: - En skyddad ursprungsbeteckning kan stärka skyddet ytterligare kring vår produkt och skapa ett mervärde för oss fiskare.

Hushållningssällskapet Skaraborg har fått i uppdrag från Jordbruksverket att leda arbetet runt om i Sverige med att arbeta fram ansökningar om skyddade beteckningar. Målsättningen är att 20 ansökningar ska arbetas fram under projektet som pågår till och med 2019. Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet.