Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Nötkreatur på bete.

Svenska nötkreatur på bete. Foto: Urban Wigert

Publicerades

Unika mervärden hos svenskt kött

Lagom till sommarens ljumma grillkvällar finns nu sammanställda fakta om mervärden hos svenskt kött. Det kan göra det lättare att välja mer hållbara alternativ i köttdisken. Med mervärden menas de höga kraven på djurskydd, djurhälsa och smittskydd som skiljer Sverige från många andra länder. Andra mervärden är lägre klimatpåverkan och främjandet av ett rikt odlingslandskap med biologisk mångfald.

Produktionen av flera köttslag har minskat i Sverige under många år samtidigt som vi har haft en växande import från andra länder. Köttproduktion diskuteras också i sammanhang som tar upp klimat, djurskydd och hälsa. Som ett led i uppdraget att främja en hållbar produktion och konsumtion av mat har Jordbruksverket tagit fram kunskapsunderlag om mervärden hos svenskt gris-, lamm-, nöt- och kycklingkött.

–Vi vill att konsumenter, restauranger och offentliga upphandlare ska få ökade kunskaper om hur kött produceras i Sverige. Svenskt kött har unika fördelar jämfört med många andra länder, säger Karin Lindow på Jordbruksverkets marknadsavdelning.

Sedan tidigare finns också kunskapsunderlag om mervärden hos svensk mjölk. Det togs fram som en del av handlingsplanen för att utveckla svensk mjölkproduktion.

–Vi har redan använt informationsmaterialet om mervärden hos svensk mjölk som stöd till kommuner vid upphandling av offentliga måltider, och ser ett stort värde i att kunna använda liknande underlag för kött, säger Monica Sihlén vid Upphandlingsmyndigheten.

Exempel på mervärden hos svenskt kött:

  • Svensk djurhållning har lägst användning av antibiotika bland EU-länderna. Friska djur behöver inte antibiotika. Detta minskar risken för spridning av resistenta bakterier och bidrar till att antibiotika även i framtiden kommer att kunna användas när det verkligen behövs.
  • Svensk djurproduktion har mycket låg förekomst av bakterier som salmonella och det är därmed lägre risk att smittas som konsument om man väljer svenskt kött.
  • Svenskt djurskydd är gott och svenska djur hålls i en miljö där de kan bete sig naturligt. Grisar svanskuperas inte, och höns och kycklingar får inte näbbtrimmas.
  • Svenska nötkreatur, får och lamm får bete och utevistelse på sommaren. Många av dem bidrar dessutom till att bevara artrika naturbetesmarker genom sitt betande.
  • Svenska djur bedövas före kirurgiska ingrepp och slakt, och transporteras max åtta timmar till slakt.
  • Den svenska köttproduktionens klimatpåverkan är låg i internationella jämförelser.
  • Svensk köttproduktion skapar jobb i Sverige och har betydelse för den svenska landsbygden.

Mer information

Svenska mervärden Länk till annan webbplats.

Mervärden i svensk grisproduktion Pdf, 441.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mervärden i svensk nötköttsproduktion Pdf, 502.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mervärden i svensk kycklingproduktion Pdf, 343.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mervärden i svensk produktion av får och lamm Pdf, 491.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Mervärden i svensk mjölkproduktion Pdf, 678.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson för journalister

Åsa Lannhard Öberg
Jordbrukspolitisk utredare
Marknadsavdelningen
Telefon: 036-15 64 33