Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Pär Holmgren Foto: Bart van der Gaag

Publicerades

Möjligheter och risker med ändrat klimat

Klimatförändringarna kommer på sikt ge en förlängd odlingssäsong i Sverige. Samtidigt ökar riskerna – för torka och nya sorters skadedjur. Svenska matproducenter måste anpassa sig redan nu, menar meteorolog Pär Holmgren.

Klimatförändringarna innebär att medeltemperaturen höjs och att vegetationszonerna sakta men säkert kryper norrut. Det innebär att jordbruket i södra Sverige inom några decennier kommer tvingas att anpassa sig till väder- och klimatförhållanden som under 1900-talet fanns i norra Tyskland.

– Temperaturzonerna förskjuts norrut med en halv till en mil per år så på kortare sikt är det ganska enkelt att förutspå vad klimatförändringarna får för effekter för vår livsmedelsproduktion. Men i praktiken är det inte riktigt så enkelt eftersom en rad andra faktorer också påverkar, exempelvis jordarter, tillgången till vatten och solens position på himlen, säger Pär Holmgren.

Den före detta tv-meteorologen är idag anställd på Länsförsäkringar och har som frilansare ägnat de senaste sju åren åt olika hållbarhetsfrågor, främst klimatförändringarna. 2008 var han medförfattare till boken Mat & klimat.

Han säger att det förändrade klimatet troligen kommer ge längre odlingsperiod och möjlighet till större skördar i Sverige. Samtidigt finns det en rad faror förknippade med den höjda temperaturen.

– För det första kommer vi få större variabilitet i vårt väder. Vi kommer säkert uppleva en del riktigt torra och heta somrar framöver varvade med långa perioder med intensiva lågtryck och mycket regn. Den typen av instabilitet har vi i Sverige varit i stort sett förskonade från tidigare.

En annan påtaglig riskfaktor är tillgången till vatten. I framför allt Östersjölandskapen, främst Gotland och Öland, är grundvattennivån redan idag kritiskt låg, säger Pär Holmgren.

– Nivåerna är de lägsta på åtminstone 30 år och blir det en torr sommar kommer det bli problem. Ska man se detta ur ett långsiktigt perspektiv tror jag det kommer bli nödvändigt att satsa på ny teknik så att man kan avsalta Östersjövattnet och på det sättet säkra vattentillgången.

Ytterligare en risk är att nya sorters skadedjur kan etablera sig i landet.

– Jag brukar beskriva det som att inte bara gräset växer snabbare utan också ogräset. Det är så klart en stor risk för jordbruket. Det finns idag skadedjur i Tyskland och Polen som ännu inte etablerat sig på skandinaviska halvön men som på sikt kan bli ett problem. Globalt kommer klimatförändringarna innebära sämre skördar. Effekten är redan mätbar även om den delvis har mildrats av teknikutvecklingen. Större delen av jordens länder är på väg bort från det ultimata klimatet ur odlingsperspektiv, säger Pär Holmgren.

– Sydeuropa är ett typexempel där den här effekten mycket snart kommer bli tydlig. Det klimat som förr fanns söder om Medelhavet är nu på väg att etableras norr om Medelhavet. Följden blir att allt större andel av matproduktion kommer behöva flyttas norrut, bland annat till Sverige. Det måste vi ha en beredskap för.

Text: Jakob Hydén Foto: Bart van der Gaag