Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Svensk mjölk

Foto: Miriam Preis

Publicerades

Vår produktion av mer hållbara livsmedel måste synas

Det görs mycket bra inom det svenska jordbruket. Svensk mjölk produceras till exempel med mervärden inom bland annat djurskydd, djurhälsa, smittskydd, miljö och klimat. En ny sammanställning från Jordbruksverket sammanfattar några av de främsta mervärdena i den svenska mjölkproduktionen.

- Sammanställningen kan bidra till att öka kunskapen hos konsumenter och hjälpa dem att göra medvetna val. Den kan också underlätta när industrin och handeln utformar försäljningsargument till exempel vid ursprungsmärkning, säger Karin Lindow, agronom på Jordbruksverkets marknadsavdelning.

Högre lagkrav och miljökvalitetsmål styr

Vad menas då med mervärden? För den svenska mjölkproduktionen innebär det att den i flera avseenden bygger på högre krav i svenska lagar och bestämmelser än i många andra länder. De svenska miljökvalitetsmålen styr också genom höga målsättningar som inkluderar jordbruket. Kommunikation om mervärdena är en del av Jordbruksverkets arbete för en mer hållbar produktion och konsumtion av mat.

- Hur hållbart en vara än är producerad så måste den synas, annars har inte konsumenterna möjlighet att välja. Oavsett vad man tycker om nivån på de krav som finns idag, så förlorar vi på att inte berätta om vad kraven och dess tillämpning tillför, menar Karin Lindow.

Lägre antibiotikaanvändning och god djurvälfärd

Mjölkproduktionen är en viktig del i det svenska lantbruket och finns i 250 av landets 290 kommuner. Utöver mervärdena har den svenska mjölkproduktionen också stor betydelse för en levande landsbygd, arbetstillfällen och för företagande i andra jordbruksnära verksamheter.

- Det finns en potential att öka marknadsföringen av unika produkter som bygger på råvaror med svenska mervärden, säger Karin Lindow.

Jordbruksverket har sammanfattat några av de främsta mervärdena i den svenska mjölkproduktionen i följande punkter:

  • Lägre användning av antibiotika och färre resistenta bakterier jämfört med andra länder.
  • Svenska mjölkkor och kalvar är friska. De är exempelvis fria från paratuberkulos och dödligheten hos kalvar är låg.
  • Svenska mjölkkor har en god djurvälfärd och får beta på sommaren.
  • Svenska djur bedövas vid slakt och får transporteras max åtta timmar till slakt.
  • Svensk mjölkproduktion bidrar till miljömålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.
  • Kvigor och stutar från mjölkproduktionen bidrar till att bevara artrika naturbetesmarker genom sitt betande.
  • Genom att åkermarken producerar foder hålls landskapet öppet.
  • Den svenska mjölkens klimatpåverkan är 44 procent lägre per kilo än det globala genomsnittet.
  • Svenska mjölkproducenter arbetar aktivt för att minska övergödningen och för en säker hantering av växtskyddsmedel.

I kunskapsunderlaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om mervärden i svensk mjölkproduktion hittar du mer information.