Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Salmbärssylt

Bild på salmbärssylt

Salmbärssylt. Foto: Barbro Vestlin.

Kategori

Sylt och konfekt

Landskap

Gotland

I produktion sedan

År 1741

Produktbeskrivning

Sylt tillverkad av salmbär (Rúbus caesius), ett vilt blåhallon som växer på Gotland.

Historia

Salmbärssylten är något av en symbol för Gotland.

Salmbär är ett bär som växer vilt på Gotland på klena rankor (cirka 2-3 mm grova) på kalhyggen, i åkerdiken och på myrmark.

Linné nedtecknade i sin dagbok den 5 juli 1741 sitt första möte med salmbäret. Detta skedde under hans botaniska resa till Gotland i Närs socken på sydöstra Gotland.

Uppdaterad