Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Älggräs / älgört

Älgört

Älgört växer vilt och har historiskt använts i dryckes- och mejerihantering. Foto: Pixabay

Kategori

Örter och övriga köksväxter

I produktion sedan

Medeltiden

Älgört är vanlig i hela Sverige och har historiskt använts vid dryckes- och mejerihantering. Den kan användas som smaksättare. till te eller för att göra älgörtsdryck.

Historisk användning

Namnet ’älggräs’ är en förvrängning av ’ölgräs’ – ett ord som vittnar om att den används till ölbryggning. Efterledet gräs användes på liknande sätt som dagens ört. Andra lokala namn har varit mjödört, karsöta och byttogräs, varav somliga går tillbaka till medeltid och kanske järnålder. Älggräsets många folkliga namn speglar dess användning vid dryckes- och mejerihantering.

Utifrån beskrivningar från 1800- och det tidiga 1900-talet var det främst blommorna som användes. Med dessa gnuggade man de kärl och byttor som skulle användas till att förvara mjölk, grädde och löpe. Det sades rengöra kärlen och ge mjölken och grädden en särskild smak.

Fynd av stora mängder älggräspollen tillsammans med avsilade rester av bryggeriavfall från 1200-talets Nyköping visar att man använt sig av blommorna vid ölbryggning. I sedimenten utanför Birka har bryggeriavfall påträffats även tillsammans med frukter av älggräs. Det är troligt att älggräset var en ingrediens i den fornnordiska religionens kommunionsdrycker – ölet och mjödet genom vilken man fick kontakt med gudavärlden. Men precis på vilket sätt det användes vet vi ännu inte.

Utseende

Älgört är en flerårig ört med jordstam som blir 50–150 cm hög. Stjälken är upprätt. Bladen är kala på ovansidan och tätt korthåriga på undersidan, parbladiga med uddblad och 3–5 par småblad. Uddbladet är större och har vanligen tre till fem flikar. Övriga småblad är äggrunda till ovala, veckade, tandade och oftast gråvita på undersidan. Blomman är gräddvit, 5–8 mm bred och doftar starkt. Blomkronan är fembladig och fodret har fem flikar, är hårigt och vikt bakåt. Blomställningen är yvig och har en sammansatt kvast med många blommor. Älgört blommar från juni till augusti. Frukten är sammansatt av kala, spiralvridna nötter som är luftfyllda.

Förekomst och användning idag

Älgört är vanlig i hela Sverige. Den trivs på fuktiga eller våta, ljusa växtplatser med ett mullrikt växtunderlag som fuktiga ängar, diken, strandängar, fuktiga lundar, kärr och vid källor.

Älgört används inom örtmedicin, för örtte och älggrässaft och älgörtsdryck.

Observera att skogensskafferi.se varnar för höga koncentrationer kan extrakt av älggräs verka irriterande på magens slemhinnor

Uppdaterad