Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Koggost

Koggost

Koggost. Foto: Patrik Von Corswant.

Kategori

Mejeriprodukter

Landskap

Gotland

I produktion sedan

1980-talet

Produktbeskrivning

Koggost är en lagrad hårdost.

Historia

Koggost är en lagrad, rundpipig, klotrund ost som började tillverkas vid mejeriet i Klintehamn på Gotland under 1980-talet. Just namnet "Kogg" har osten fått efter det medeltida handelsfartyget kogg som ofta lade till vid Visby.

Koggosten slutade tillverkas 1991 i samband med att mejeriet i Klintehamn lades ner. Därefter tillverkades osten några år vid mejeriet i Gällstad i Västergötland innan den helt försvann från marknaden år 1995. Tillverkningen återupptogs år 2011 av Stafva gårdsmejeri på Gotland, och där tillverkas den än idag.

Kommentar

En ansökan om ursprungsskydd har tagits fram.

Uppdaterad

Källor

  • Wikipedia: Koggost