Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Falukorv

Falukorv som steks i en panna över öppen eld.

Falukorv. Foto: Håkan Hjort/Scandinav Bildbyrå.

Kategori

Kött och charkuterier

Falukorv har tradition sedan 1600-talet i Sverige och nationella föreskrifter finns sedan 1973. Falukorv är en så kallad grovkorv som skivas i centimetertjocka skivor och steks som lunch- eller middagsrätt. I vissa delar av Sverige används skivad falukorv även som smörgåspålägg. Falukorv är skyddad i EU med beteckningen garanterad traditionell specialitet, GTS. 

Innehåll/ingredienser

Av tradition har falukorv under årens lopp tillverkats av köttråvaror och med potatismjöl som enda bindemedel. Köttmängden ska vara minst 45 g per 100 g färdig produkt.

Falukorven ska innehålla oberett eller saltat kött av nötkreatur, häst eller gris. Den ska även innehålla oberett eller saltat avsvålat fett från gris, potatismjöl, vatten, salt och kryddor.

Processen/framställning av produkten

Råvaror samt tillsatser blandas och emulgeras i emulsionskvarn eller snabbhack. Korvsmeten stoppas i rökgenomsläpplig tarm med en diameter av minst 45 mm. Korvarna röks och värmebehandlas till en kärntemperatur av minst + 72 °C och kyls därefter till under + 8°C.

Historia

Enligt Dalarnas museum går falukorvens historia tillbaka till 1600-talet. Hudar från oxar användes till linor vid malmupptagningen i Falu koppargruva. Under vintrarna kunde oxköttet sparas men under somrarna tillverkades korv av köttet för att förlänga hållbarheten. Korven gick under benämningen falukorv.

I tidningen från Stora Kopparbergs län den 14 december 1834 står följande att läsa:.”Hwarje år afgå till hufvudstaden betydliga partier af i Schedwi Socken tillverkad rökt Köttkorf. Denna är i Stockholm allmänt bekant under namn af Fahlu Korf, och den har där många år haft god afsättning.”

Skyddad EU- beteckning

Falukorv är skyddad i EU med beteckningen garanterad traditionell specialitet, GTS.

Geografisk utbredning/koppling

Falukorv har sedan 1973 en nationell standard och finns i hela Sverige.

Uppdaterad

Källor