Smaka Sverige

Hassel

Hassel

Hassel. Foto: Inger Hjalmarsson.

Kategori

Frukt, bär och svamp

Sorter

Hassel (Corylus avellana) växer vild i Sverige upp till Dalarna och har under varmare tider funnits ännu längre norrut. Det finns en uråldrig svensk tradition att skörda hasselnötter från det vilda. I slutet av 1800-talet påbörjades försök att odla hassel, och en viss begränsad odling baserad på storfruktiga utländska sorter kom också till stånd under det tidiga 1900-talet. Den svenska trädgårdsodlaren och pomologen Rudolf Abelins ansträngningar vid Båstad visade dock att odlingen inte var ekonomiskt lönsam. Ett alternativ istället för att sälja nötterna torkade, är att sälja dem färska (gröna) med svepet kvar. De blir då en delikatess som betingar ett högre pris. Hassel innehåller precis som andra nötter många nyttiga ämnen.

Traditionell användning

Syltning av gröna nötter; mogna nötter för direkt konsumtion eller i bröd, bakverk, efterrätter.

Uppdaterad