Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Hasselnöt

Hassel

Hassel. Foto: Inger Hjalmarsson.

Kategori

Frukt, bär och svamp

Produktbeskrivning

Hassel (Corylus avellana) växer vild i Sverige upp till Dalarna och har under varmare tider funnits ännu längre norrut. De flesta hasselarterna växer som buskar, men det finns också hasselarter som växer som träd, det vill säga att de utvecklar få eller inga rotskott. Corylus avellana, vanlig hassel, är den art som odlas mest i världen. Den växer som buske och blir sällan mer än åtta meter hög. Turkisk hassel Corylus colurna och mellanhassel Corylus x colurnoides (en hybrid mellan turkisk hassel och vanlig
hassel) växer som träd med en genomgående stam. Den turkiska hasseln kan bli
upp till 15 meter, medan mellanhasseln har en maxhöjd på cirka åtta meter.

Hasselnötterna utvecklas långsamt och tillväxten sker främst i slutet av mognaden under 5–6 veckor. Någon gång i mitten av juni syns utvecklingen av nötkärnan tydligt. Den har då vuxit till cirka 8–10 millimeter i diameter. I juli har nötkärnan en diameter på cirka 20–24 millimeter. Hasselnöten är mogen när den släpper från svepet.

Hassel innehåller precis som andra nötter många nyttiga ämnen.

Sorter

Det finns idag flera namnsorter av vanlig hassel och de allra flesta är framtagna
på 1700- och 1800-talet i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Sorter från
USA, Nederländerna, Ryssland och Baltikum har tillkommit under senare tid.
Många av de äldre sorterna har flera namn, vilka alla kan förekomma i handeln.

Hos mellanhasselns namnsorter och den turkiska hasseln är kärnorna oftast
stora med ett hårt skal. Detta gör att de är mer motståndskraftiga mot nötviveln
samt har visat på mindre intresse från fåglar och ekorrar.
Det finns ett flertal namnsorter av både vanlig hassel och mellanhassel på
marknaden.

Odling

När hasselbuskarna är som mest produktiva kan de ge 2–4 kg hasselnötter per
buske. Efter skörd behöver nötterna torkas för att få ned vattenhalten till 8–10 %. Torkning kan ske vid 35–40°C, och därefter kylförvaras nötterna fram till försäljning

Geografi

Hassel (Corylus avellana) växer vild i Sverige upp till Dalarna och har under varmare tider funnits ännu längre norrut.

Traditionell användning

Syltning av gröna nötter; mogna nötter för direkt konsumtion eller i bröd, bakverk, efterrätter.

Historia

Det finns en uråldrig svensk tradition att skörda hasselnötter från det vilda. Det är dock viktigt att känna till att nötter inte omfattas av allemansrätten och att det
därför inte är tillåtet att plocka vilda hasselnötter utan tillstånd från markägaren.

I slutet av 1800-talet påbörjades försök att odla hassel, och en viss begränsad odling baserad på storfruktiga utländska sorter kom också till stånd under det tidiga 1900-talet.

Idag har intresset för hasselnötsodling återkommit och hasselbuskar finns att köpa för trådgårdsodling.

Uppdaterad