Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Krusbär

Krusbär

Krusbär. Foto: Hasse Holmberg/TT.

Kategori

Frukt, bär och svamp

Krusbär är en buske som odlas för bärens skull. Vilda krusbär växer i hagar och snårmarker, längs vägar, i stenrösen och klippspringor. Utbredningen är från södra Sverige ända upp till Storsjöbygden i Jämtland. I Sverige hittar man den ibland långt från bebyggelse, men det är osäkert om det är vildväxande krusbär eller förvildade buskar från övergivna trädgårdar.

Krusbärens storlek, form och färg varierar mellan de olika sorterna. Det finns gula, röda och gröna, ludna och kala, klotrunda, ovala och päronformade krusbär. Blommorna och sedan bären sitter fästa vid stammen där det också finns mycket taggar.

Mognadstid

De flesta krusbärssorter mognar under juli och augusti.

Sortlista

Krusbär Länk till annan webbplats.

Historia

Krusbärsbusken kommer ursprungligen från Kaukasus och Västasien. Odlingen tycks ha kommit igång på allvar först på 1500-talet. I Norden började krusbär odlas först i slutet av 1600-talet. 1800-talet var krusbärsodlingens glanstid då man i England tagit fram nya storfruktiga sorter. Vid 1900-talets början kom den amerikanska mjöldaggssvampen till Europa och ödelade mycket av förädlingsarbetet. Numera finns det krusbärssorter som är resistenta mot mjöldagg.

Traditionell användning

Krusbär är inte bara goda att äta solvarma direkt från buskarna, de är också läckra som marmelad, sylt, dryck, paj, bakverk, dessert, godis och chutney.

Uppdaterad