Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Rökt ål

Kategori

Fisk och Skaldjur

Landskap

Skåne
Blekinge

Produktbeskrivning

Rökt ål

Historia

Ålen är en uppskattad delikatess utmed den skånska östkusten och även i Blekinge. Ål äts exempelvis som rökt, inkokt, luad, halmad och ålasoppa. Ålfisket bedrivs i april-december med ryssjor, tinor och krok. Ål odlas också och är god att äta året om.

Ålen (Anguilla anguilla) har en ormlik kropp. Rygg- och analfenor bildar en sammanhängande fensöm runt om kroppens bakre del. Ålen saknar bukfenor och har mycket små fjällen som ligger insänkta i huden. Färgen skiftar under de olika utvecklingsstadierna. Honorna kan väga upp till 5 kg och bli 1,5 m långa. Hanarna är betydligt mindre och blir inte mer än 30-50 cm långa. Ålen förekommer i nästan hela Sverige, både utefter kuster och i inlandet. Dock inte i fjällregionen eller i vissa delar av sydsvenska höglandet. Alla ålar leker i Sargassohavet. Larverna följer sedan med Golfströmmen till Europa. Vid ca 3 års ålder når de Europas kuster och kallas då glasål. Honorna går sedan upp i sött vatten medan hannarna oftast stannar kvar vid kusten. Efter 5-7 år startar hannarna vandringen till lekplatserna i Sargassohavet. Honorna måste växa ytterligare flera år innan de kan ge sig av. Ålen är idag rödlistad. Ålen röks främst i Skåne och Blekinge men också på andra platser i Sverige bland annat längs smålandskusten.

Kommentar

Ålen är idag utrotningshotad och bör undvikas att ätas.

Uppdaterad

Källor

  • Sjömatsfrämjandet