Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Ostron

Ostron.

Ostron. Foto: Mikael Almse

Kategori

Fisk och Skaldjur

Landskap

Bohuslän

I produktion sedan

1600-talet

Produktbeskrivning

Ostrea edulis finns i Svarta havet, Medelhavet och utefter Atlantkusten från Spanien till Trondheim i Norge. Längre norrut är vattentemperaturen för låg.

Vattnets temperatur och salthalt är avgörande för kvalitén. Kallt vatten gör det svårare för parasiter.

Historia

Fiske av ostron finns beskrivet under 1600-talet då rådmannen Anders Kock hade ensamrätt till fisket mot att han levererade ostron till hovet. År 1698 blev fisket fritt.

Sedan år 1945 har det landats varierande mängder ostron. Från toppåret 1964 (810 000 ostron) till bottenåret 1945 (10 000 ostron).

Ostronen ägs av vattenägaren ut till 200 meter från strandlinjen. Ostron kan plockas utan tillstånd endast vid de statligt ägda kronoholmarna.

Idag är ostronfisket tillåtet året runt men fiskarna försöker själva begränsa fisket för att öka tillgången.

Ostronet måste ha en minsta diameter på sex cm för att få landas. För att nå den storleken måste odlade ostron växa i tre år innan de kan skördas.

Kommentarer

I januari 2019 öppnade en anläggning som ska fungera som en testbädd för vattenbruksrelaterade forskningsprojekt. Metoder ska utvecklas för kontrollerad mussel- och ostronproduktion i Fiskebäckskil. Förhoppningen är att den här typen av odlingssystem kan öka tillgången på ekologiska och lokalt producerade ostron.

Parasitangrepp och höjda vattentemperaturer gör att atlantostronet har svårt att fortplanta sig och överleva. Ostrea edulis har därför till stor del ersatts av Ostrea giga, det japanska jätteostronet, i ostronbankarna i Spanien, Frankrike och i Förenade kungadömet. Idag produceras i Europa ca 200 000 ton/år av arten Ostrea giga medan produktionen av arten Ostrea edulis motsvarar ca 4 000 ton.

Du kanske också är intresserad av det här

Uppdaterad