Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Mälargös

Kategori

Fisk och Skaldjur

Produktbeskrivning

Gös (Sander lucioperca), förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem. I Östersjön finns den främst i delar av Upplands och Stockholms skärgårdar och i Bråviken. Den förekommer dock i skärgårdar från norra Småland till Norrbotten.

Gösen är ekonomiskt viktig för insjöfisket. De största mängderna fångas i Hjälmaren, Mälaren och Vänern.

Historia

Gösfisket i Mälaren omfattar ca 140 ton årligen.

Uppdaterad

Källor

  • SCB