Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Blåmusslor

Blåmusslor

Blåmusslor. Foto: Pontus Lundahl.

Kategori

Fisk och Skaldjur

I produktion sedan

1980-talet

Produktbeskrivning

Blåmusslan (Mytilus edulis) har två snarlika skalhalvor som kröker sig i bakändan. Utsidan är blå-svart medan insidan är pärlvit med ljusblå inslag. Musslan kan bli 15 cm lång men är vanligtvis under 10 cm.

Blåmusslan förekommer utmed hela västkusten, sydkusten och utmed Östersjökusten upp till Ångermanland. I Östersjön blir musslan sällan större än 3 cm.

Blåmusslan trivs på exponerade ställen i strömt vatten där den kan sitta med skalet öppet och filtrera plankton från vattnet. Musslan leker om våren när vattentemperaturen är mellan 8 och 10°C. Den är särkönad, honan har en orange romsäck medan hanen har en gulvit säck med mjölke. De leker samtidigt allihop och larverna svävar runt i vattnet som plankton under några veckor innan de slår sig ned på fast underlag. Växer de glest i näringsrikt vatten blir de fulla av mat och delikata.

Bästa säsong för att fånga blåmusslor är på våren innan de leker. Blåmusslor skrapas från botten eller odlas på rep. De odlas ofta två eller tre säsonger innan de skördas. Musslorna kan plockas för hand.

Historia

Musslor har ätits i Skandinavien sedan stenåldern.

I Sverige odlas blåmusslor med hjälp av ”långlinemetoden” som utvecklades här under 1980-talet. Långlinan är en vajer eller grov lina, vanligtvis ca 200 m lång, som bärs upp av flytelement, oftast stående eller liggande tunnor. Från långlinan hängs odlingsbanden eller repen som en serpentin från ytan till 5–6 meters djup och med ca 0,5 meters mellanrum.

Långlinorna ankras i bägge ändar med ett mellanrum så att arbetsbåtar kan passera mellan. Ett vanligt sätt att arrangera odlingar är att ett antal långlinor bildar en enhet som täcker en yta på mellan en halv och en hektar.

Musslorna skördas året runt och fångsten har som mest varit uppe i 2 500 ton per år. Eftersom musslorna får sin näring genom att filtrera havets vatten och suga i sig plankton krävs inte mat eller kemikalier i odlingen.

Blåmusslor odlade utefter kusten i Göteborg och Bohuslän är MSC-certifierade.

Uppdaterad

Källor

  • Swahn, J.-Ö. Mat – Historiskt Uppslagsbok 2003
  • Fiskeriverket Fiskefakta
  • GP 4/2 2014
  • MSC 4/2 2014
  • Jordbruksverket