Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Barkbröd

Barkbröd

Barkbröd. Foto: Ingrid Ölund.

Kategori

Bröd och bakverk

I produktion sedan

1700-talet

Produktbeskrivning

Barkbröd är ett bröd bakat med tillsats av barkmjöl.

Historia

Traditionen att baka bröd på mald innerbark av främst gran, tall och lövträd är mycket gammal. I trakten av Söderköping hittades 1911 rester av ett bröd bakat av tallbark och malda åkerärter i en vikingagrav.

Ett kallt klimat och primitiva jordbruksmetoder gav i äldre tider ofta upphov till missväxt med dåliga skördar och därmed brist på mjöl. Att blanda bark i brödet blev ett sätt att dryga ut den knappa mjöltillgången. Barkbrödet bakades därför över i stort sett hela Sverige under 1700-och 1800-talen och ingår därmed i kategorin Nödbröd Länk till annan webbplats.. Barktillsatsen hade ingen näringsmässig effekt men bättrade på mättnadskänslan.

Inslaget av bark gav brödet en karaktäristisk besk-syrlig smak. För att få bort smaken av kåda slog man ofta kokande vatten över den avskalade barken innan den torkades och stöttes till mjöl. Barkmjölet inblandades i vanligt mjöl eller ärtmjöl vid brödbakning men Linné beskriver också hur man av enbart barkmjöl bakade mycket tunna brödkakor som torkades i ugn och "som ej sällan kunde ätas under hela året".

Efter missväxtåren 1867-1869 upphörde successivt bakningen av barkbröd. Barkbrödets speciella smak uppskattades emellertid på vissa håll så att traditionen att blanda bark i mjölet fortsatte även under normala skördeår.

Under 1700-talet ägnades barkbrödet stor uppmärksamhet. Användningen av bark och vilda växter i bröd var då inte enbart en företeelse i samband med missväxt och nöd utan blev något av ett mode främst bland lärda och botaniskt intresserade.

Idag anses brödet hälsofrämjande. Det ska bland annat minska fetma och diabetes.

Uppdaterad

Källor

  • Campbell, Å. 1950 Det svenska brödet
  • Institut för språk och folkminnen, matkult.se
  • SVT.se