Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Konservering

Olika konserveringar står på en rad.

Konserverad frukt och grönsaker. Foto: Fanni Olin Dahl/TT.

Gamla produktionsmetoder, såsom konservering, kan vara ett sätt att återskapa unika smakkvaliteter. Det finns gott om litteratur i arkiv och på museer som handlar om äldre produktionsmetoder i hemmet, men även vetenskapliga texter där man kan följa livsmedelsindustrins framsteg genom tiden.

Kunskap om gamla svenska produktionsmetoder kan vara relevant för dagens matproducenter, och bidra till en ökad förståelse för varför dagens produkter ser ut och smakar som de gör. För att lära sig mer om konservering kan man vända sig till de olika källor som listas nedan.

Borgström, Georg. 1950. Fryskonservering: handledning för hem, skolor och frysfacklager i frysning av frukt, bär, grönsaker, svamp, mejerivaror, ägg, kött, fjäderfä, vilt, fisk, skaldjur, glass, bakverk, färdig mat. Göteborg: Wezäta.

Borgström, Georg. 1955. Hemkonservering: Handledning i modern konservering av bär, frukt och grönsaker/ Utarb av Wezäta provkök i samarbete med Svenska institutet för konserveringsforskning. Göteborg: Wezäta.

Friberg, Hildegard, Konservering av frukt, grönsaker, kött, fisk och ägg/ Utg. Av Göteborgs nya husmoderskola, Stockholm: Bonnier 1947. Fortsätt här. Sökord konservering av frukt

Friberg, Hildegard. 1915. Konservering av frukt, grönsaker, kött, fisk och ägg; Utgivet av Göteborgs Nya Husmodersskola, Stockholm, Åhlen & Åkerlunds Förlag.

Holm, Thora. 1938. Handbok i konservering. Göteborg: AB Bokförmedlingen.

Jonsson-Ekegårdh, Edith. 1948. Hemkonservering: Modern handbok i konservering av bär, frukt, grönsaker. Göteborg: Esselte.

Leksell, Ruth. 1925. Allt i Gott förvar Konserveringsbok innehållande en större samling praktiska recept, Valskog: Eget Förlag.

Riddervold, A., Ropeid, A. (eds). 1988. Food Conservation. Ethnological Studies London: Prospect.

Riddervold, A. 1993. Konservering av mat : tørking, røyking, salting, gjæring, sukkersylting. Oslo: Teknologisk forlag.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad