Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Litteratur om matkultur i Sapmi

En renskötare karvar på en bit torkat renkött.

En renskötare karvar på en bit torkat renkött. Att äta renkött är något som ingår i matkulturen i Sapmi. Foto: Carl-Johan Utsi/TT.

Materialet om regional mat är indelat efter landskap, då den mesta av litteraturen utgår från den indelningen. Litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur. Arbetarklassen är sällan representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framför allt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Fjellström, P. 1983. *Lapp diet in former times and today’. Ethnologia Scandinavica, s. 84-93.

Fjellström, P. 1994. ‘Renost – en värdefull samisk produkt.’ Västerbotten 1994:3 s. 61-63.

Harnesk, V. 2014. Smak på Sápmi: samisk mat - tradition, innovation och framtid. Jokkmokk: Slow food Sapmi.

Johansson, L. 1947. ’Frostvikslapparnas födoämnen och maträtter’, Jämten 1947, s. 69-95. Östersund: Jamtli/Jämtlands läns museum.

Nilsson, L-M. 2012. Samisk livsstil och hälsa: epidemiologiska studier från norra Sverige. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Näringsforskning.

Ruong, I. 1955. ’Om renmjölkningen på Sydlapskt område.’ I: “Scandinavica et fennougrica. Tillägnade Björn Collinder. SSL 1953/54-1955

Svanberg, I., Tunón, H. (red.) 2000. Samisk etnobiologi. Nora: Nya Doxa.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad