Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Litteratur om gastronomiska regioner, mat och plats

Köttbullar.

Köttbullar uppfattas ofta som typisk svensk mat. Att koppla mat till en viss plats har olika effekter. Foto: Anders Wiklund/TT.

För att lära sig mer om gastronomiska regioner, mat och plats kan man vända sig till de källor som listas nedan. Litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur. Arbetarklassen är sällan representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framförallt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Burstedt, A. Fredriksson, C. Jönsson, H. (red.) 2005. Mat – Genealogi och gestaltning. Lund: Studentlitteratur.

Ethnologia Europea 43:2 2013. Special issue Foodways Redux. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. ISBN 978 87 635 4151 0 ISSN: 0425 4597

Hartman, F. (red). 2000. Lokal Livsmedelsproduktion och regional mat. Fakta och råd för fortsatt utveckling. Uppsala: SLU och Naturvårdsverket.

Heldt Cassel. S. 2003. Att tillaga en region. Den regionala maten i representationer och praktik. Stockholm: Stockholms universitet.

Idvall, Markus. 1996. Salomonsson, Anders 1996. Att skapa en region. Om identitet och territorium. NordREFO 1996:1. Stockholm: Nordiska institutet för regionalpolitisk forskning. ISBN: 91 88808 08 4

Livsmedelsverket. 2001. Lokal och regional livsmedelsproduktion - Kartläggning, analys och förslag till åtgärder. SLV rapport 17. Stockholm: Livsmedelsverket

Metzger, J. 2005. I köttbullslandet: Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. Stockholm: Stockholms universitet.

Nygård, O. Wramner, P 2013; ”Terroir – ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet” i Rytkönen, Bonow och Wramner (Red), Från matproduktion till gastronomi, COMREC Studies in Environment and Development 7, Södertörns högskola, E-print, Stockholm 2013.

Ragnar, Martin. 2011. ”På jakt efter terroir i svensk ostkultur” i Bonow och Rytkönen (red), Gastronomins (politiska) geografi, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi Ymer 2011, Motala: Motala Grafiska.

Ragnar, M. 2013. Svensk ostkultur i recept och formspråk. Stockholm: Carlssons.

Ragnar, M. 2014. Regional matkultur. Terroir i matlandet Sverige. Stockholm: Carlssons.

Rytkönen, P. 2014. Gastronomiska Regioner – ett verktyg för regional utveckling, COMREC Studies in Environment and Development, 11. ISSN 1652-2877. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-22964

Rytkönen, P. 2011; ”Skyddade ursprungsbeteckningar – ett bidrag till ’Sverige det nya matlandet’” i Bonow och Rytkönen (red), Gastronomins (politiska) geografi, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi Ymer 2011, Motala Grafiska, Motala 2011.

Rytkönen, P. och Gratzer, K. 2012. Geografiska ursprungsbeteckningar – en preliminär reflektion, Södertörn Working Papers 2012:2. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-15941

Salomonsson, A. 1987. ’Gammal mat med ny mening.’ I: Salomonsson, A. (red). Mera än mat. Stockholm: Carlssons.

Salomonsson, A. 1994. ”Pitepalt, värmlandskorv och äggakaka – Om mat, regioner och regional mat” i Blomberg, B., Lindquist, S.-O. (red.), Den regionala särarten, Lund: Studentlitteratur.

Tellström, Richard. 2001. ”Regionala kök som politiskt verktyg”, Rig 2001 (4), 205–212

Tellström, R. 2006. The construction of food and meal culture for political and commercial ends: EU-summits, rural businesses and World Exhibitions.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad