Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Cider

Cider i burkar.

Cider. Foto: Janny Bayon/Pixabay.

Kategori

Cider och must

Ciderns historia är brokig. Den traditionella hantverksmässiga cidern har funnits länge medan den svenska blanddrycken som många anser vara cider uppfanns långt senare.

Innehåll

Cider är en alkoholfermenterad fruktdryck där fruktsaft eller fruktkross spontanjäser. Cider kan definieras på olika sätt och nedan är Livsmedelsverkets definition och även en definition av hantverksmässig cider.

Livsmedelsverkets definition av cider lyder såhär:

Med cider avses en dryck som framställs av fermenterad fruktjuice av äpple och/eller päron. Förutom tillåtna livsmedelstillsatser samt naturliga och naturidentiska aromer får även följande ingredienser användas vid framställningen: icke-fermenterad fruktjuice av äpple och/eller päron, vatten och socker. Innehållet av fruktjuice i den färdiga produkten skall utgöra minst 15 volymprocent. Som fruktjuice räknas även fruktjuice från koncentrat. Cider får vara kolsyrad.”

Svenska ciderfrämjandets definition av hantverksmässig cider är:

”All must som skall jäsas får endast komma från nypressade och svenskodlade äpplen, och ej vara gjord av koncentrat.

Lägsta halt av råsaft i färdig ciderprodukt skall vara 85 procent.

Produktionen ska följa alla relevanta lagar gällande i Sverige och tillverkaren skall ha ett robust kvalitetssäkringssystem.”

Processen

Frukten krossas och får gärna stå i 4-24 timmar för att musten ska få mer smak av frukten. Därefter pressas musten och hälls i jäsningskärl. Musten jäser naturligt. Första jäsningen sker vid en temperatur på mellan 4-20 grader i cirka tio dagar. Cidern tappas om för att jäsas en andra gång. Temperaturen är mellan 2-10 grader och jäsningen pågår i 3-5 månader. När jäsningen är klar buteljeras cidern.

Historia

Cider har tillverkats och druckits i Sverige från cirka 1200-talet till 1700-talet men då under namnet must. Att tillverka cider var ett bra sätt att lagra äpplen på. Den tidigaste skriften där cider är omnämnt är Erikskrönikan från tidigt 1300-tal. Tillverkningen av cider verkar ha minskat betydligt under 1700- och 1800-talet. En anledning tros vara den extremt kalla vinter som drabbade Europa i början av 1700-talet. Andra faktorer som tros ha påverkat är att Sverige var i krig och avsaknaden av plantskolor. Under den senare delen av 1800-talet hade fler svenskar egna trädgårdar med fruktträd och ett sätt att ta tillvara på frukten var just att börja jäsa drycker. Precis som idag var tillverkningen småskalig och hantverksmässig.

Nykterhetsrörelsen tar fart i Sverige under början av 1900-talet och restriktionerna blir fler, även för svagare alkoholhaltiga drycker. Det innebar ett statligt monopol infördes och många professionella tillverkarna slogs ut.

Under 1950-talet inleddes den industriella tillverkningen av cider. Denna cider liknar mer en läsk och har en låg alkoholhalt. Under 90-talet ökade den smaksatta cidern, så kallade blanddrycker, vilken är unik för Sverige. Den blev populär utomlands och svensk export av smaksatt cider är stor. Den smaksatta cidern har inte så stor koppling till den traditionella cidern.

Nutida användningsområde

De senaste tio åren har intresset för närproducerade och småskaligt framställda drycker ökat. Den hantverksmässigt framställda cidern i Sverige har ljusa möjligheter i framtiden. Cidertillverkningen kan komma att följa i mikrobryggeriernas fotspår genom att använda alltmer lokala äppelsorter för att tillverka cider samtidigt som fler musterier etablerar sig runt om i landet.

Uppdaterad

Källor

  • Livsmedelsverket
  • Ciderframjandet.se
  • Systembolaget
  • Spritmuseum.se
  • Sverigesbryggerier.se
  • Ragnar, Martin. Svenska drycker – ett kunskapsunderlag, 2017.