Smaka Sverige

Skånsk spettekaka är en av sex svenska produkter som registrerats av EU som skyddade beteckningar. Foto: Folklivsarkivet

Sex svenska produkter har skyddad beteckning

Kalix löjrom, Upplandskubb, Bruna bönor från Öland, Sveciaost, Hånnlamb och Skånsk spettekaka är de sex svenska produkter som hittills har registrerats av EU som skyddade beteckningar. Målet är att de ska vara tre gånger så många år 2020.

I Europa fanns i slutet av 2014 över 1 500 skyddade produkter.

Gastronomiska regioner

För att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk genomförde Jordbruksverket under 2014 en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område. Kartläggningen var en del i regeringsuppdraget att utveckla gastronomiska regioner.

Skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar

EU/EG har sedan 1992 arbetat med att säkra tillgången på ett stort och diversifierat utbud av livsmedel och jordbruksprodukter med speciella kvalitativa egenskaper. Ett bärande inslag i arbetet har varit att skapa möjligheter för producenter att skydda sådana livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydlig geografiskt ursprung mot plagiat och mot otillbörligt användande av geografiska produktnamn.

Unionens lagstiftning inom området innebär att producenter av sådana livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat som skyddad ursprungsbeteckning, SUB, alternativt skyddad geografisk beteckning, SGB. Av de fem svenska produkterna är det Kalix löjrom och Upplandskubb som har skyddad ursprungsbeteckning. Svecia, Skånsk spettekaka och Bruna bönor från Öland har tilldelats skyddad geografisk beteckning.

Den senaste EU-lagstiftningen på området, förordning 1151/2012, är från 2012.

Uppdaterad 13 februari 2019