Smaka Sverige
 • Svensk charktradition


  Under 2017 genomförde Hushållningssällskapet en insamling av information kring svenska charktraditioner. Arbetet genomfördes inom ramen för ett projekt beviljat från Europeiska jor...
 • Sverige åter på Grüne Woche


  I januari 2018 finns Sverige efter ett par års frånvaro återigen representerat bland de över 1 600 utställarna på världens ledande konsumentmässa för livsmedel, lantbruk och trädgå...
 • Kulturarv och tradition ska lyfta maten


  Kan historisk kunskap eller traditionella recept bidra till utveckling av vår tids mat? Hur kan regionala traditioner stärka varumärke och kvalitet? Kom och lyssna på några av dem ...
 • Nytt nordiskt matpris till Sverige!


  EMBLA Nordic Food Award är ett nyinstiftat nordiskt matpris som lyfter fram den närproducerade och kvalitativa nordiska matkulturen. Den 24 augusti 2017 delades, för allra första g...
 • Hur betraktar du öl?


  Ett intresse för hantverksöl i Sverige växer sig allt starkare. Trenden vände för några år sedan, från industritillverkad till hantverksmässigt producerad öl.
 • Mattävlingen Embla lyfter fram den nordiska maten


  De Nordiska Bondeorganisationers Centralråd (NBC) går nu samman för att etablera det nya nordiska matpriset Embla. Embla är namnet på den första kvinnan inom den nordiska mytologin...
 • Vänerlöjrom först ut


  Tisdagen den 11 april 2017 lämnades ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för Vänerlöjrom in till Livsmedelsverket. Det här är den första ansökan som blivit färdig inom ramen för ...
 • Jordbruksverket kartlägger fäbodbrukets behov


  Det svenska fäbodbruket är ett komplement till ett småskaligt gårdsbruk i skogs- eller fjällbygd. Det finns ett behov av att synliggöra det svenska fäbodbruket och att ta tillvara ...
 • Svensk gastronomi­turism ska lyftas


  Jordbruksverket utlyser 20 miljoner kronor till projekt som främjar svensk måltidsexport eller ”gastronomiturism”, det vill säga att svensk mat och dryck ska vara en anledning för ...
 • Jordbruksverket utlyser 6 miljoner kronor för främjande av svenskt vilt som mat


  Jordbruksverket har nyligen publicerat en utlysning på 6 miljoner kronor som syftar till att skapa projekt som främjar svenskt vilt som lokal livsmedelsresurs samt stärker viltkedj...
 • En miljard till den svenska livsmedelskedjan


  Den 7 februari, presenterade regeringen sin handlingsplan för livsmedelsstrategin för jobb och hållbar tillväxt. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal insatser för att uppnå målsät...
 • Utlysning till projekt för utveckling av regionala rätter


  Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt som skapar regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer, till exempel kulturreserva...
 • Målen för den svenska livsmedelsstrategin


  Den 16 januari 2017 nåddes en blocköverskridande överenskommelse kring de långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin. Därmed finns det nu goda förutsättningar för att...