Smaka Sverige
 • Nationellt uppdrag om skyddade beteckningar för livsmedel och jordbruksprodukter


  I Sverige finns det idag 6 produkter med skyddade beteckningar enligt EU:s regelverk. Det är Kalix löjrom, Upplandskubb (bröd) och Hånnlamb (kött från Gotländska gutefår) som har s...
 • Tjuvstarta inte julen!


  Förr började man äta julmat först på julafton. Under 1900-talet tidigarelades restaurangernas julbord successivt, till dagens extrem där det dukas upp redan i november. Folk ställe...
 • 3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser


  Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom grönt kulturarv och svenska lantraser. Syftet är att förmedla praktisk kunskap kring traditionella brukn...
 • 41 guldmedaljer på Öppna SM i Mathantverk


  Nu har det bästa mathantverket 2016 utsetts. Efter ett gediget juryarbete, där över 400 produkter bedömdes i sammanlagt 40 klasser, prisades vinnarna i Umeå den 8 oktober. Medaljre...
 • Så ska köttbranschen möta proteinskiftet


  Proteinskiftet sker här och nu. Konsumtionen av framför allt rött kött väntas minska framöver. Men utvecklingen behöver inte vara negativ för de svenska köttproducenterna, menar fl...
 • Jordbruksverket fortsätter arbetet med skyddade beteckningar


  Under 2014 genomförde Jordbruksverket en grundläggande kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprun...
 • Unika mervärden hos svenskt kött


  Lagom till sommarens ljumma grillkvällar finns nu sammanställda fakta om mervärden hos svenskt kött. Det kan göra det lättare att välja mer hållbara alternativ i köttdisken. Med me...
 • Svensk mat och matkultur ska lyftas


  Jordbruksverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell...
 • Nu ska maten vara ”dirty”


  Det kantstötta, fula och bortkastade tillhör framtiden – dirty food-trenden är här för att stanna. En av de stora fördelarna är minskat svinn.
 • Möjligheter och risker med ändrat klimat


  Klimatförändringarna kommer på sikt ge en förlängd odlingssäsong i Sverige. Samtidigt ökar riskerna – för torka och nya sorters skadedjur. Svenska matproducenter måste anpassa sig ...
 • Stockholms läns kulinariska arv


  Länsstyrelsen har tagit fram en ny rapport Platsens smaker som beskriver de specifika förutsättningar som har format länets mattraditioner och kulinariska arv.