Smaka Sverige

Nyheter

 • Bruna bönor

  Nationellt uppdrag om skyddade beteckningar för livsmedel och jordbruksprodukter

  I Sverige finns det idag 6 produkter med skyddade beteckningar enligt EU:s regelverk. Det är Kalix löjrom, Upplandskubb (bröd) och Hånnlamb (kött från Gotländska gutefår) som har s...
 • Edward Blom i julmiljö

  Tjuvstarta inte julen!

  Förr började man äta julmat först på julafton. Under 1900-talet tidigarelades restaurangernas julbord successivt, till dagens extrem där det dukas upp redan i november. Folk ställe...
 • Får på bete.

  3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser

  Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom grönt kulturarv och svenska lantraser. Syftet är att förmedla praktisk kunskap kring traditionella brukn...
 • Ostar på hylla.

  41 guldmedaljer på Öppna SM i Mathantverk

  Nu har det bästa mathantverket 2016 utsetts. Efter ett gediget juryarbete, där över 400 produkter bedömdes i sammanlagt 40 klasser, prisades vinnarna i Umeå den 8 oktober. Medaljre...
 • Charkvaror

  Så ska köttbranschen möta proteinskiftet

  Proteinskiftet sker här och nu. Konsumtionen av framför allt rött kött väntas minska framöver. Men utvecklingen behöver inte vara negativ för de svenska köttproducenterna, menar fl...
 • Kalix löjrom

  Jordbruksverket fortsätter arbetet med skyddade beteckningar

  Under 2014 genomförde Jordbruksverket en grundläggande kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprun...
 • Nötkreatur på bete.

  Unika mervärden hos svenskt kött

  Lagom till sommarens ljumma grillkvällar finns nu sammanställda fakta om mervärden hos svenskt kött. Det kan göra det lättare att välja mer hållbara alternativ i köttdisken. Med me...
 • Flicka med morötter. Foto: Tina Stafrén

  Svensk mat och matkultur ska lyftas

  Jordbruksverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell...
 • En skylt som det står Dirty burger på.

  Nu ska maten vara ”dirty”

  Det kantstötta, fula och bortkastade tillhör framtiden – dirty food-trenden är här för att stanna. En av de stora fördelarna är minskat svinn.
 • Möjligheter och risker med ändrat klimat

  Klimatförändringarna kommer på sikt ge en förlängd odlingssäsong i Sverige. Samtidigt ökar riskerna – för torka och nya sorters skadedjur. Svenska matproducenter måste anpassa sig ...
 • Juläpplen. Foto: Smålandsbilder

  Stockholms läns kulinariska arv

  Länsstyrelsen har tagit fram en ny rapport Platsens smaker som beskriver de specifika förutsättningar som har format länets mattraditioner och kulinariska arv.