Kalix löjrom

Kalix löjrom Foto: Pontus Lundahl

Jordbruksverket fortsätter arbetet med skyddade beteckningar

Under 2014 genomförde Jordbruksverket en grundläggande kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung och som kan få produktnamnet skyddat av EU. Livsmedlen kan antingen få produktnamnet skyddat som ursprungsbeteckning, SUB, eller som geografisk beteckning, SGB. Nu inleds fortsättningen på detta arbete.

Kartläggningen var en del i regeringsuppdraget att utveckla gastronomiska regioner och syftade till att identifiera produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk.

I Europa fanns i slutet av 2014 över 1500 skyddade produkter. Idag har Sverige fem stycken. Kalix löjrom och Upplandskubb har skyddad ursprungsbeteckning. Svecia, Skånsk spettekaka och Bruna bönor från Öland har tilldelats skyddad geografisk beteckning. Målet är att de ska vara tre gånger så många år 2020.

Skyddad geografisk beteckning och skyddad ursprungsbeteckning

Skyddad geografisk beteckning och skyddad ursprungsbeteckning.


I kartläggningen granskades totalt ca 350 svenska produkter. Ett 20-tal av dessa produkter är föremål för en kvalificerad marknadsbedömning och målsättningen är att 10-20 produkter ska registrera en ansökan hos EU för skyddad beteckning inom några år. Det fortsatta arbetet ska även resultera i verktyg och modeller som kan utgöra stöd för framtida märkningsprocesser.

Syftet med skyddade beteckningar är att stärka produkternas ställning på marknaden för att därigenom ge redskap som kan stärka producenternas konkurrenskraft.

Läs mer om kartläggningen:

Uppdrag kartläggning

Läs mer om skyddade beteckningar:

Skyddade beteckningar